Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

Lauri puvussa
Att göra universitetet mer demokratiskt är ett viktigt mål för HUS. Vårt mål är en så autonom universitetsgemenskap som möjligt, som består av universitetets personal och studenter. Vi anser att ett universitet som förvaltas så demokratiskt som möjligt och där samhörigheten är stark har de bästa förutsättningarna att uppfylla kraven på akademisk frihet, högklassig forskning och bästa möjliga studie- och arbetsgemenskap.

Gemenskap är temat för vårt 150:e jubileumsår. Ett fokusområde i samband med jubileumsåret är den så kallade trippelparitetsprincipen i universitetets förvaltning. Sedan universitetslagen från 1991 har vi tillämpat trepartsprincipen som innebär att både professorer, övrig personal och studenter finns representerade i förvaltningen. I motsats till många andra universitet är platserna inom Helsingfors universitet inte jämt fördelade. Vi anser att det inte finns någon grundad anledning till att den övriga personalen och studenterna har färre representanter än professorerna i förvaltningsorganen. Vi är en lika viktig del av universitetsgemenskapen och till antalet en större grupp.

Lyckligtvis tog Helsingfors universitet den här våren ett steg i rätt riktning då en student valdes in i universitetskollegiets presidium. Nu är alla grupper i universitetsgemenskapen i enlighet med trippelparitetsprincipen representerade i ledningen för universitetets högsta beslutande organ. Trippelpariteten signalerar till organen och hela universitetsgemenskapens medlemmar att alla är lika värdefulla i beslutsfattandet.

I Finland förs just nu också en fundamental kamp om universitetsdemokratins framtid. Under vårens lopp har alarmerande nyheter nått oss från Tampere3-processen om hur det nya stiftelseuniversitetet medvetet vill minimera gemenskapens möjligheter att delta och försöker förstöra den demokratiska förvaltningskulturen vid Tammerfors universitet. Därför måste vi tillsammans arbeta för att inte nedmonteringen av universitetsdemokratin ska bli en oönskad nationell trend.

Jubileumsårets budskap om gemenskap måste gå hem på hela högskolefältet – genom att bygga upp en demokratisk vetenskapsgemenskap som uppskattar sina medlemmar skapar vi de bästa förutsättningarna för högklassig utbildning och spetsforskning. HUS och de andra studentkårerna deltar i arbetet för att skapa en fungerande och demokratisk gemenskap. Vi utbildar och stödjer studenterna i universitetets förvaltning så att de har minst lika goda förutsättningar som andra grupper att fatta välgrundade beslut.

Det bästa sättet att visa gemenskapen sin uppskattning är inte att nämna den i festtal, utan att ge den makt.

Lauri Linna, HUS styrelseordförande

Vill du vara med och fatta beslut om stipendier och priser som delas ut av universitetets fonder? Är du intresserad av hur fonderna fungerar? Om svaret är ja är förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden vid din fakultet en suverän chans.

HUS söker studentrepresentanter till förvaltningsnämnderna för vetenskapsfonderna på alla campus. Intresserad? Skynda dig att söka, för ansökningstiden går ut måndagen den 18 juni kl. 14.00! Mer info om nämnderna och ansökningsprocessen finns nedan.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Campus Vik representerar veterinärmedicin, farmaci, bio- och miljövetenskaper och agrikultur- och forstvetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks två (2) studerandemedlemmar som ska vara närvarande studerande vid veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten eller agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika områdena i valet av studentrepresentanter. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Mejlans representerar medicin. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara närvarande studerande vid medicinska fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Gumtäkt representerar matematik och naturvetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 1 representerar de humanistiska vetenskaperna. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara närvarande studerande vid humanistiska fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 2 representerar juridik, teologi, samhällsvetenskaper och pedagogik. Till förvaltningsnämnden söks två (2) studerandemedlemmar som ska vara studerande vid juridiska fakulteten, teologiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten eller pedagogiska fakulteten. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika områdena i valet av studentrepresentanter. Mer information finns i utlysningen.


Förvaltningsnämnderna har i uppgift att utlysa stipendier, priser och andra eventuella understöd som delas ut från de medel som donerats till fonderna och att fatta beslut om beviljandet av dessa. Förvaltningsnämndernas mötesspråk är finska.

Mer information:
Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202

På hösten brukar HUS och universitetet tillsammans ställa upp särskilda servicepunkter, där studenterna kan avhämta läsårsdekalen och studentkalendern.

Arbetet i dekalutdelningen kan ibland vara mycket hektiskt, det krävs att man kan använda Oodi-systemet, och göra det noggrant. Du klarar jobbet om du är omsorgsfull, vänlig och kundinriktad. Dekalutdelningarna finns i Kajsabiblioteket, i Mejlans, Gumtäkt och Vik.

Arbetet pågår under tiden 6.8.–14.9. eller 24.8.–14.9. beroende på servicepunkt. Arbetstiderna varierar beroende på dag, i medeltal är turerna ca 5 timmar långa. För arbetet betalas lön på 9 euro per timme, lönen betalas ut utgående från timlistorna efter att arbetet har avslutats.

Introduktion i arbetet ges i augusti: torsdag 2.8 kl. 9.00 på studentkåren och fredag 3.8 kl. 9.00 i Kajsabiblioteket. Det är inte samma innehåll på de två kursdagarna, så båda dagarna är obligatoriska. På introduktionen ger vi allmänna anvisningar, går igenom hur Oodi fungerar och annat som behövs för arbetet. Lön betalas också för introduktionsdagarna.

Arbetet kräver att du binder dig att arbeta under hela arbetsperioden och att du har ett giltigt universitets användarnamn.

Om du blev intresserad och är beredd att förbinda dig till arbetet för hela den aktuella tiden ska du skicka in en kort, fritt formulerad ansökan till adressen merja.viitasalo@hyy.fi. Agera snabbt, för vi fyller platserna så snabbt som möjligt.

HUS har valt pedagogie studerande Elina Nieminen och Marika Tuominen till årsfestmarskalkar 2018! Det här är ett unikt år för våra årsfestmarskalkar eftersom HUS firar sitt 150-årsjubileum. 

Elina har varit årsfestmarskalk tidigare både för HUS 2016 och på Kopeda rf:s och Condus rf:s årsfester 2014 och 2013. Dessutom satt Elina i fjol i HUS styrelse med ansvar för evenemang, föreningskommunikation och frivilliga. Just nu jobbar Elina som frivilligsamordnare på Ruisrock.

Marika har varit årsfestmarskalk för Condus rf 2015 och ordförande, kassör och gulis- och tutoransvarig i Peduca rf 2014–2016. Utöver sin gedigna föreningsbakgrund har Marika varit aktiv i HUS föreningsutskott och kommunikationsansvarig i HYAL rf och Manta Crew åren 2017–2018. Just nu jobbar Marika som projektproducent på Heureka.

Till båda de nya årsfestmarskalkarnas styrkor hör produktion av evenemang, teamarbete, interaktionsfärdigheter och kommunikation. Elina och Marika kommenterar det kommande uppdraget så här: 

”Vi vill göra HUS 150:e årsfest till en fantastisk och oförglömlig upplevelse som sammanför hela HUS-gemenskapen. En årsfest att minnas de följande 150 åren. Den här årsfesten är höjdpunkten på jubileumsåret och sammanför HUS medlemmar, alumner och intressentgrupper för att tillsammans fira vår studentkår. Vi vill ordna en bordsfest där alla kan känna sig välkomna och en efterfest där man kan dansa hela natten, och naturligtvis en sillis där festen fortsätter också nästa dag. En fest som avspeglar studenterna och frimodigt vågar förnya gamla traditioner. Vi vill ha ett årsfestteam med frivilliga från många olika bakgrunder och fakulteter. Vi är erfarna när det gäller att inspirera och leda frivilliga och vi vill ge årsfestteamets medlemmar en möjlighet att utvecklas inom evenemangsproduktion medan de ordnar studentgemenskapens största fest tillsammans. Den här festen är en chans för oss att utmana och överträffa oss själva och visa vad vi verkligen klarar av!”

HUS gratulerar de nyvalda årsfestmarskalkarna! Elina och Marika inleder sitt arbete redan i juni. HUS 150:e årsfest med efterfest ordnas lördagen den 24 november 2018.

Biljetterna för bordsfesten och nattens födelsedagsfest släpps på hösten.

Vill du vara bland de första som hör det senaste om den kommande årsfesten? Prenumerera på årsfestens e-post här.

Mer information:

Arttu Lehtinen
HUS producent
arttu.lehtinen@hyy.fi

Elina Nieminen
Årsfestmarskalk
elina.nieminen@hyy.fi

Marika Tuominen
Årsfestmarskalk
marika.tuominen@hyy.fi