Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

FPA:s uppföljning av studieframgången som genomförs årligen i oktober gäller i fortsättningen hela studietiden, och alla högskolestudier beaktas. Ändringen innebär en förbättring för dem som avlägger flera högskoleexamina samtidigt. Samtidigt innebär den att uppföljningen börjar omfatta också avbrutna studier och de stödmånader som förbrukats för dem, eftersom studieframgången inte längre nollställs när nya studier inleds efter att de tidigare studierna avbrutits. Studenten kan dock i sitt svar på FPA:s eventuella begäran om utredning utreda orsakerna till att de tidigare studierna avbröts. FPA försöker beakta det här i sina beslut.

FPA kontrollerar årligen i oktober om högskolestudenternas studier framskridit tillräckligt. Den uppföljning som genomförs i oktober i år gäller läsåret 1.8.2017–31.7.2018 och hela den tid som studenten studerat vid en högskola i Finland. I uppföljningen av studieframgången beaktas alla studieprestationer vid finländska högskolor och de förbrukade stödmånaderna tidigast från och med 1.8.2011.

Antalet studiepoäng ska vara i genomsnitt minst 5 per utnyttjad stödmånad och minst 20 under varje läsår. I FPA:s uppföljning granskas det föregående läsårets eller vid behov hela studietidens genomsnittliga antal studiepoäng. Om studenten vet att studieprestationerna är otillräckliga kan hen annullera eller betala tillbaka stöd. Annullering och återbetalning påverkar dock inte minimikravet på 20 studiepoäng. Nytt är att minimikravet för prestationerna inte gäller det läsår då studenten avlägger en högskoleexamen under vårterminen.

En student som utexamineras före uppföljningen har framskridit tillräckligt i sina studier. Om studierna fortsätter efter avläggandet av en högskoleexamen beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då examen avlagts, dvs. uppföljningen nollställs till exempel när en kandidatexamen avläggs.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608

HUS styrelse har valt Jaakko Kalske till föreningssakkunnig. Han börjar sitt arbete i början av april.

Den föreningssakkunniga ansvarar för att planera och genomföra utbildning, rådgivning och information riktad till föreningarna inom HUS och för att samordna och utveckla föreningstjänsterna och föreningsbidragen. Dessutom administrerar den föreningssakkunniga föreningsdatabaserna, föredrar ärenden för ekonomidirektionen och sköter lokalrelaterade ärenden. 

Tidigare har Kalske arbetat som studentombud på fackförbundet YKA (Högskoleutbildade samhällsvetare rf) och som generalsekreterare för Samhällsvetenskapernas studenter i Finland rf. Han har också arbetat som avdelningssekreterare och forsknings- och utvecklingsassistent vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 

Kalske har en gedigen bakgrund inom HUS. Han har varit ordförande och informatör för studentföreningen Valtio-opin opiskelijat. Han har också erfarenhet som informations- och lokalansvarig samt vice ordförande på fakultetsnivå. Kalske har också varit studentrepresentant och kurator. 

29-åriga Kalske är politices magister med statslära som huvudämne och kommunikation som långt biämne. Dessutom har Kalske studerat teologi. 

''Jag är gripen och tacksam för mina nya uppgifter. Min företrädare har sett till att jag har goda utgångspunkter för att fortsätta och utveckla verksamheten, och jag planerar att göra både och. Jag ser fram emot att arbeta på HUS kansli och samarbeta med föreningarna'', säger Kalske inför starten. 

Helsingfors universitet och Ylioppilaslehden Kustannus Oy söker en chefredaktör för Ylioppilaslehti för en anställning på viss tid 1.8.2018–31.5.2020.

Chefredaktören ansvarar för publiceringen, redigeringen och innehållet i Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s produkter och är chef för redaktionen. Chefredaktören verkställer bolagets strategi, rekryterar Ylioppilaslehtis redaktion och ansvarar för tidningens ekonomi inför styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy. Dessutom representerar chefredaktören tidningen och den unga generationens röst i flera offentliga sammanhang.

Under de närmaste åren har Ylioppilaslehti som mål att utvidga sin målgrupp, stärka sina digitala kanaler och göra sitt utbud mångsidigare. Av de sökande förutsätter vi kompetens att verkställa de här tyngdpunkterna och vision för att styra en över 100-årig institution.  För att sköta uppdraget framgångsrikt krävs journalistisk kompetens, rekryterings- och chefsfärdigheter, ledarskapsförmåga och ekonomiska kunskaper samt insikter i mediebranschen. Som merit räknas studier och insikter i studentvärlden.

Ansökningar riktas till arbetsgruppen för valet av chefredaktör och skickas med bilagor och arbetsprover (högst 3 artiklar) elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi senast söndagen den 8 april kl. 12. E-postmeddelandet rubriceras ”Ansökan till posten som chefredaktör för Ylioppilaslehti”. Chefredaktörens lön inklusive naturaförmåner är 3 500,00 €/mån.

Vi meddelar dem som kallas till intervju om saken den 13 april. De personliga intervjuerna ordnas torsdagen den 19 april kl. 8.00–12.00 och fredagen den 20 april kl. 10.00–12.00. Delegationen väljer chefredaktör på sitt möte den 15 maj då de personer som föreslås förväntas presentera sig kort. Mötet börjar kl. 17.

Ylioppilaslehti är en studenttidning grundad 1913 och behandlar samhälleliga och kulturella fenomen innan andra hunnit bli medvetna om dem. Tidningen skickas hem till bland annat alla studenter vid Helsingfors universitet och har en upplaga på cirka 35 000 exemplar. Tidningen ges ut av Ylioppilaslehden Kustannus Oy som ägs helt av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och år 2016 hade en omsättning på 486 000 euro.

Mer information ger Ylioppilaslehtis chefredaktör Robert Sundman, tfn 040 507 2125 och HUS styrelseordförande Lauri Linna, tfn 050 543 9610. Ansökningstiden går ut söndagen den 8 april kl. 12.


Är lånetiderna för korta? Är kursböckerna alltid för få? Stänger biblioteket för tidigt? Funkar inte e-boken? Ingen fara, du kan påverka!
 
Samarbetet med användarna är ytterst viktigt för att biblioteket ska kunna erbjuda och utveckla ändamålsenliga tjänster. Därför har biblioteket biblioteksdelegationer på varje campus. Vi söker nu studentrepresentanter för mandatperioden 1.4.2018–31.3.2020 till biblioteksdelegationer vid allacampus: Vik, Centrum, Mejlans och Gumtäkt. Lämna in din ansökan senast 26.3 kl. 14.00!

Vad gör biblioteksdelegationerna?

Delegationernas uppgift är att vara samtals- och samarbetsforum för kunderna och biblioteket, att förmedla information om förändringar i verksamhetsmiljön och ge förslag på hur bibliotekets verksamhet kan utvecklas. Medlemmarna är forskare, lärare och studenter vid Helsingfors universitet samt representanter för intressentgrupper. Möten ordnas 3–4 gånger om året. Mötesspråk är finska. Delegationerna inleder verksamheten med en introduktionsträff i april.

Där behandlas olika frågor med anknytning till bibliotekstjänsterna, allt från e-böcker till läsplatser och öppen vetenskap till altmetri. Du kan påverka bibliotekstjänster som är viktiga för studenterna och får nya insikter om publikationsvärlden. Du behöver inga särskilda förkunskaper. Det viktigaste är att bidra med studenternas perspektiv.

I biblioteksdelegationen ser du bibliotekstjänsterna inifrån. Som medlem i delegationen lär du känna bibliotekets tjänster och får aktuell information om bibliotekets utvecklingsprojekt.

Hur kan jag ansöka?

Ansökningar till biblioteksdelegationer bör lämnas in elektroniskt via campusspecifika ansökningssidor (nedan) senast måndagen 26.3 kl. 14.00!

Biblioteksdelegationen på Centrumcampus
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här.

Biblioteksdelegationen i Gumtäkt
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här.

Biblioteksdelegationen i Mejlans
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här.

Biblioteksdelegationen i Vik
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här

Mera information om uppdraget ger Jenna Sorjonen, utbildningspolitiskt sakkunnig, tfn 050-3255202, e-post jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Bild: Veikko Somerpuro. Helsingfors universitet.

I maj ordnas Storsitsen igen, närmare bestämt 24.5.2018! Senatstorget fylls av studenter för tredje gången när HUS firar 150 år och nationsinstitutionen 375 år.

Föreningarna kan anmäla sig från och med torsdag 15.3 kl. 12 på adressen https://www.lyyti.fi/reg/Suursitsit2018. Föreningarna kan köpa det antal platser de vill ha fram till söndag 15.4 kl. 23.59, och ansvarar själva för att fylla de platser de betalat för.

Anmälningarna görs genom systemet Lyyti och föreningarna ska betala deltagaravgifterna (6,50 €/person) direkt i samband med anmälan. Med anmälningsformuläret kan föreningarna också beställa det antal officiella Storsitshalarmärken de behöver.

OBS! Föreningarna samlar själva in anmälningar och eventuella avgifter från sina medlemmar och ordnar tallrikar, bestick och drycker för sina deltagare i traditionell sitsstil. Information om sitsens efterfest kommer senare.

Mer info om anmälningen får ni på adressen suursitsit@hyy.fi.

Vi ses i vår! Vi hoppas ni blir många som deltar i festen på Senatstorget i maj. Nyheter om Storsitsen får ni snabbast via Facebookevenemanget: https://www.facebook.com/events/591821771178334/

#torillasitsataan
#hyy150
#osakunnat375

HUS styrelse har valt Anne Soinsaari till HUS andra sakkunniga för utbildningspolitik. Hon inledde sitt arbete i mitten av februari. 

Den sakkunniga för utbildningspolitik ansvarar bland annat för utvecklingen av undervisningen vid Helsingfors universitet, nya undervisningsrelaterade trender och kopplingarna mellan studier och arbetsliv. Dessutom ingår det i arbetet att internt på kansliet och till exempel i sociala medier informera om det egna områdets ärenden.

Tidigare har Soinsaari bland annat arbetat som organisationssekreterare på Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund och satt sig in i temat livslångt lärande som högskolepraktikant på Undervisnings- och kulturministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning.  

Hon har en gedigen bakgrund i studentpolitiken från studentkåren vid Tammerfors universitet. Där satt Soinsaari två perioder i studentkårens delegation och ett år i styrelsen med ansvar för utbildningspolitiken. Dessutom satt hon i styrelsen för Tammerfors universitet i två år och som studentrepresentant i flera arbetsgrupper inom universitetet.

27-åriga Soinsaari är kandidat i samhällsvetenskaper. Hon finslipar som bäst sin avhandling pro gradu i sociologi vid Tammerfors universitet i ämnet universitetens samhälleliga genomslag. 

''Jag är glad och entusiastisk över mitt nya arbete! Som sakkunnig för högskolepolitik får jag jobba med intressanta frågor i en fantastiskt fin arbetsgemenskap och arbeta för HUS dröm om världens lyckligaste studenter som bygger upp en rättvisare värld'', säger Soinsaari.

Skulle du vilja påverka studiemiljön vid din fakultet? Är du intresserad av hälsofrågor som har med studielivet att göra och är du villig att verka för hälsofrämjande?

En av Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper. Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper; en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till centrumcampus arbetsgrupp söker vi nu en ordinarie medlem, som ska representera juridiska fakultetens studerande, och en suppleant, som ska representera teologiska fakultetens studerande, för resten av mandatperioden till 31.8.2019.

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är att:
•    identifiera de fenomen i studiemiljön och studielivet som för tillfället påverkar studerandes hälsa
•    behandla resultaten av de utredningar om studiemiljöns hälsosamhet och säkerhet som SHVS genomför
•    identifiera de tillfällen där man kan främja studieförmågan
•    behandla de utvecklingsförslag som studerande lämnar in till SHVS
•    presentera den verksamhet som SHVS, universitetet och de studerande bedriver och utveckla samarbetsmöjligheter
•    nätverka för bättre främjande av studerandes hälsa

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) presenterar kandidaten för SHVS, som kallar hälsoarbetsgruppens sakkunnigmedlem utifrån studentkårens förslag. Hälsoarbetsgrupperna håller möten dagtid ett par gånger per termin. Det är viktigt att studentrepresentanterna kan delta i mötena. Hälsoarbetsgruppernas arbetsspråk är finska.

Fritt formulerade ansökningar jämte motiveringar skall riktas till styrelsen vid Studentkåren vid Helsingfors universitet och inlämnas senast söndagen 25.3.2018 per e-post till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi). Av de sökande önskas intresse för hälsofrågor förknippade med studiemiljön och studielivet samt en positiv attityd till hälsofrämjande. Erfarenhet av ämnes- och fakultetsföreningsverksamhet räknas som merit. Studentkåren hoppas på sökande av olika kön. Den sökandes namn, e-postadress och telefonnummer samt fakultet skall framgå av ansökan.

Mera information: Sofia Lindqvist, sakkunnig vid HUS, fornamn.efternamn@hyy.fi, 050 543 9605.

Lagstiftningen som gäller Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och stiftelsens verksamhet kommer att förändras som en del av helhetsreformen av social- och hälsovården år 2020. De lagar som rör studerandenas hälsovård är först under beredning och detaljerna som rör lagstiftningen blir klara först i juni 2018, men utifrån den information som förekommit i media kan vi säga följande om vad som ingår i lagstiftningen:

•    SHVS tjänster utvidgas till att omfatta yrkeshögskolestuderande, även HYH-studerande.
•    Utländska studerande utan rätt att avlägga examen exkluderas från SHVS tjänster.
•    Den hälsovårdsavgift som studerande betalar stiger från 54 euro 75 euro. Samtidigt kommer SHVS besöksavgifter att helt slopas.
•    I och med sote-reformen kommer lagstiftningen som gäller hälsovård att förenhetligas. Som ett led i den processen kommer studerandehälsovårdens uppgifter att föras närmare hälsovården än sjukvården. Det här betyder att specialistläkartjänsterna vid SHVS kommer att minskas.

Det att specialisttjänster som gynekologer och hudsjukdomsläkare utgår betyder inte att vården för exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa eller hudsjukdomar tar slut. Allmänläkare kan erbjuda många av SHVS befintliga tjänster. Om studerande har behov av specialisttjänster kommer SHVS att remittera den studerande till specialisttjänster.

Informationen i den här texten grundar sig på utkastet till lagförslag och det kan ännu ändras under beredningsprocessen.

Tilläggsinformation (på finska):

SHVS pressmeddelande om förberedelserna inför sote-reformen 9.3.2018

Har du stött på problem vid din fakultet eller i dina studier? Orsakar utbildningsreformerna enorma hinder för att avlägga din examen, eller lurar utbildningspolitiska monster i universitetsstrukturerna?

HUS styrelsemedlemmar och sakkunniga med ansvar för utbildningspolitik har jour på Helsingfors universitets campus 20.3, 27.3, 3.4 och 10.4. Vi samlar information om studenternas upplevelser i samband med utbildningsreformen och studierna i allmänhet. I utbyte erbjuder vi verktyg för att lösa problemen! Under våren informerar vi fakulteterna och fakultetsföreningarna om din syn på vilka problem som måste lösas i studierna och fakulteternas verksamhet.

Vi finns på våra POP UP-ställen kl. 9–16.30 på följande platser:

20.3 Vik
Var: Bio 1 entrén & campusträffpunkten i Forstvetenskapshuset
Mer info på Facebook https://www.facebook.com/events/215070039235438/

27.3 Gumtäkt
Var: Physicums entré
Mer info på Facebook https://www.facebook.com/events/2047552312200655/

3.4 Mejlans
Var: Platsen slås fast senare
Mer info på Facebook https://www.facebook.com/events/1790787050986832/

10.4 Centrumcampus
Var: Porthanias entré
Mer info på Facebook https://www.facebook.com/events/1347547225351465/

Helsingfors universitet har bara 18 studenter som betalar läsårsavgifter. Hur kan man förvänta sig att avgifterna ska öka den finländska utbildningens attraktionskraft om Helsingfors universitet som landets mest betydande mångvetenskapliga universitet inte lyckas locka betalande studenter?

År 2017 införde Finlands högskolor avgifter för studenter från länder utanför EU och EES. Lagen ålägger högskolorna att ta ut avgifter på minst 1 500 € för sina  utbildningsprogram på främmande språk, men studenten kan befrias från avgiften till exempel på basis av ett permanent eller förlängt uppehållstillstånd. Högskolan ska dessutom ha ett stipendiesystem för att stödja de avgiftsskyldiga studenterna.

Vid Helsingfors universitet varierar läsårsvgifterna i magisterprogrammen på främmande språk mellan 13 000 och 18 000 €. För samma pris får man en examen från Oxford. Inom ramen för stipendiesystemet erbjöd Helsingfors universitet i fjol totalt 26 olika typer av stipendier varav det bästa täcker både läsårsavgiften och levnadskostnaderna. Dessutom fanns stipendier som täcker läsårsavgifterna eller levnadskostnaderna, och ett stipendium som täcker halva läsårsavgiften. Av de 26 studenter som beviljades ett stipendium tog endast sex sökande emot en studieplats och inledde studierna. Siffran är slående. Inte ens stipendierna räckte för att locka studenterna.

Införandet av läsårsavgifterna ledde till en betydande minskning i antalet sökande till internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet år 2017. Som väntat minskade antalet sökande från länder utanför EU och EES. Före avgifterna utgjorde de cirka tre fjärdedelar av de sökande, och i ansökningarna 2017–2018 bara drygt hälften.

Nedgången i antalet sökande var betydande. I år steg antalet, men det i sig är inte avgörande. Det väsentliga är hur många sökande som är behöriga, hur många godkända som tar emot en studieplats och hur många som till slut kommer till Helsingfors och inleder sina studier.

Som tabellen ovan visar tog många godkända inte emot någon studieplats i fjol, och sist och slutligen inledde inte ens alla som tagit emot en plats sina studier. Nedgången var särskilt stor vad gäller antalet studenter från länder utanför EU/EES-området: år 2016 började 132 studenter och i fjol bara 56. Det återstår att se hur siffrorna ser ut för det här året.

Antalet sökande under olika år är inte direkt jämförbart eftersom Helsingfors universitet förnyat alla magisterprogram som inleds hösten 2017. Dessutom togs en ansökningsavgift på 100 € år 2016 ut av sökande från länder utanför EU och EES, vilket ledde till en nedgång i antalet sökande. Åren 2017 och 2015 kunde en sökande alltså ansöka om flera studieplatser parallellt utan att nödvändigtvis förbinda sig till ansökan.

Läsårsavgifterna har inte varit någon betydande inkomstkälla för högskolorna, och är också förknippade med kostnader. Det krävs stora resurser för byråkratin och administrationen kring läsårsavgifterna och stipendiesystemet och marknadsföringen av utbildningsprogrammen.

Universitetssamfundets inställning till avgifterna har varit klar från första början. Utan avgifter skulle det vara möjligt att locka de bästa experterna till Finland oavsett inkomstnivån i avgångslandet. Många studenter som kommit till Finland från andra länder vill stanna här och hitta arbete efter examen. Utländska studenter medför värdefullt kunnande och internationella nätverk, och när de börjar arbeta bidrar de i egenskap av skattebetalare till finansieringen av högskolesystemet som helhet. Enligt en utredning gynnar unga, kunniga utländska studenter den finländska ekonomin när de börjar arbeta (ursprung: Otus utredning, enbart på finska).

Att locka utländska studenter till Finland är ytterst viktigt för landets försörjningskvot och konkurrenskraft. Men studieavgifterna är inte rätt väg. Högklassig, avgiftsfri utbildning skulle däremot vara det.

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig, försörjning, internationella ärenden

Pages