Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

HUS söker en ny sakkunnig för utbildningspolitik för en tillsvidareanställning från och med den 19 februari eller enligt överenskommelse.

Vill du vara med och utveckla undervisningen vid Helsingfors universitet till den bästa möjliga? Är du intresserad av digitaliseringen av utbildningen och nya metoder för lärande? Snappar du upp nya trender i arbetslivet? Drömmer du om en karriär där du direkt kan påverka både den finländska utbildningspolitiken och studenternas liv?  Om du kan och vill bedriva god intressebevakning och informera om den är du rätt person för oss. Förutom att du har högkolepolitiskt engagemang passar du också in i vår avspända och duktiga arbetsgemenskap.

I ditt arbete ansvarar du bland annat för utvecklingen av utbildningen och för att observera undervisningsrelaterade förändringar samt för kontakterna mellan studierna och arbetslivet. Dessutom ansvarar du för att föredra ärenden inom ditt eget område för HUS styrelse. Till dina uppgifter hör också att informera om utbildningspolitiska frågor, både internt på kansliet och externt, exempelvis genom att träffa intressentgrupper och vara aktiv i de sociala medierna. 

Vi är:

En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Av dig förväntar vi oss:

Grundläggande kunskaper om högskolepolitiken och de nu rådande trenderna inom den
Synpunkter på omvälvningen i arbetslivet
Noggrannhet i arbetet, förmåga att hantera också stora helheter
Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsfärdigheter
Intresse för lärande och utveckling av undervisningen
Högskolestudier
Vilja att utvecklas som expert på utbildningspolitik
Kommunikationsfärdigheter

Av oss får du:

Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal (2 270,85 €/mån) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut söndagen den 11 februari kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken "Sakkunnig". Intervjuerna hålls tisdagen den 13 februari. Valet görs på HUS styrelsemöte torsdagen den 15 februari.

Mer information ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.

 


Vill du påverka universitetets lokalrelaterade beslut, it-tjänsterna eller universitetsbibliotekens verksamhet? Är du intresserad av att utveckla undervisningen vid Språkcentrum eller Öppna uni? Nu kan du söka uppdragen som studentrepresentant i direktionerna för universitetets enheter och påverka tjänster som gäller hela universitetet!

HUS söker studentrepresentanter till direktionerna för flera enheter som betjänar hela universitetet:

Direktionen för Språkcentrum
Sökes: 2 ordinarie och 2 ersättare

Direktionen för Öppna universitetet
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för Helsingfors universitets bibliotek
Sökes: 2 ordinarie och 2 ersättare

Direktionen för Nationalbiblioteket
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för Centret för informationsteknologi
Sökes: 1 ordinarie och (ingen ersättare)

Lokalkommittén
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Just nu finns det också andra lediga poster:

Direktionen för Alexandersinstitutet
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för Naturhistoriska centralmuseet
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för forskarkollegiet
Sökes: 1 ordinarie medlem och en ersättare (Obs: Medlemmen måste vara forskarstuderande!)

Styrgruppen för utvecklingen av den tvåspråkiga undervisningen i Vik
Sökes: 1 ordinarie medlem

Styrgruppen för utvecklingen av den tvåspråkiga undervisningen på Centrumcampus
Sökes: 1 ordinarie medlem


Mer information och ansökningsanvisningar finns på adressen www.halloped.fi. Ansökningstiden går ut måndagen den 5.2.2018 kl. 14.00. Mer information om ansökningen och uppdraget som studentrepresentant ger Jenna Sorjonen, sakkunnig för utbildningspolitik, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.