Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

HUS medlemmar får köpa biljetter för 10 euro för uppvisningar
7.4 kl. 19.00
13.4 kl. 19.00
28.4 kl. 19.00

Boka biljetter genom att ringa till Kansallisteatteris biljettförsäljning på nummer 010 7331 331. I samband med bokningen ska du ange bokningskoden ”HYY-yliopisto”. Biljetterna ska lösas ut i Kansallisteatteris biljettkassa, ta med studentkortet för att kunna bevisa att du är HUS-medlem.

Mera information om pjäsen på finska: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/nummisuutarit/

Studentkårens styrelse höll företagens ordinarie bolagsstämmor 17.3 och valde styrelsernas ledamöter för verksamhetstiden 1.4.2016-31.3.2017.

Som HUS Gruppens styrelseordförande fortsätter Mikko Myllys. Som expertledamöter fortsätter Jaakko Hietala, Tarja Pääkkönen samt Erkka Valkila. Till ny expertledamot utsågs Varmas vice verkställande direktör samt placeringschef, Reima Rytsöla. I styrelsen fortsätter Risto Karinkanta som studentledamot. Till nya studentledamöter utsågs Antti Kähkönen, Minna Mäkitalo, Aarni Suvitie samt Elina Tyynelä.

Som Ylioppilaslehden kustannus Oy:s styrelseordförande fortsätter Daniel Sazonov.  Som styrelseledamöter fortsätter Elina Keckman samt som expertledamot Harri Saukkomaa. Till nya studentledamöter valdes Iiro Kauma, Anssi Mykkänen samt Jonas Pulkkinen.

Styrelseplatserna valdes i år med en ny, ansökningsbaserad modell, där betydelsen av de sökandes delegationsgrupp minskades och större fokus lades på de sökandes kompetens.

Mera information ges av HUS styrelseledamot Tarik Ahsanullah, 050 595 03 27

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.

Sammanlagt delas 5000 euro ut (ca 100–900 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet. Studieprojekten bör vara så öppna som möjligt för alla som är intresserade av verksamheten

Stöd beviljas inte för:
•    kostnader för resor och servering
•    kostnader för lokaler, om det inte är fråga om specialutrustade lokaler som man inte kan få gratis
•    tryckning av publikationer om inte annat besluts utifrån ansökan
•    graduprojekt
•    sådan basundervisning som institutionerna i första hand ska ansvara för.
•    för kontinuerlig verksamhet

Projektets ansvarsperson förbinder sig att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts.

Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 17.3. Blanketten finns på adressen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27241/lomake.html

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs.

Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är 6.4. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte.
Alla sökande får senast inom maj månad besked om stödet har beviljats.

Mera information ger styrelsemedlem Maria Loima, tel. 050 576 5073, maria.loima@hyy.fi

Vill du odla din egen mat, men saknar plats för det? Vill du ha praktiska råd och tips om odling? Vill du odla, men är rädd för att plantorna ska torka bort under semesterresan? Om du svarade ja på ens en av de här frågorna ska du komma med i campusodlingen!

Campusodlingen är öppen för studerande, forskarstuderande och personal vid Helsingfors universitet. Odlingar finns på Centrumcampus, i Vik och från och med i år också i Gumtäkt!
I Vik blir det 38 odlingslådor på planen intill Biocenter 3. I centrum finns det 40 odlingssäckar på Snellmanias innergård (Unionsgatan 37) och 10 säckar på Topelias innergård (Unionsgatan 38). I Gumtäkt blir det en odling med 20 odlingssäckar på Chemicums innergård. En person eller en grupp kan reservera en eller en halv odlingssäck eller -låda för denna sommar.

Mera information om campusodling och om campusodlingsutskottet som organiserar den får du på utskottets blogg (http://blogs.helsinki.fi/kampusviljely-campus-farming/blogi/). Aktuell information om verksamheten och om olika evenemang får du i Facebookgruppen för campusodlare (https://www.facebook.com/groups/731073360260690/), gå med!

Ja, jag vill börja odla!

Du anmäler dig som odlare med en e-blankett, anmälningstiden är 21–27.3.2016. Blanketten öppnas på måndag klockan 09.00 och den stängs på söndag klockan 23.59. Odlingslotterna delas ut i den ordning folk har anmält sig – antalet odlingslotter är begränsat, så det gäller att snabba på!
Länk till e-blanketten: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69155/lomake.html

Läs också detta innan du anmäler dig

Det finns sammanlagt 108 hela odlingslotter att dela ut, de är på minst 80x80x80 cm. Varje person eller grupp kan reservera en hel eller en halv odlingslott.

Odlingslotterna i centrum finns på innergårdar, vars portar är låsta kvällar och veckoslut. Till Snellmanias innergård kommer man med en nattnyckel som går till Aleksandria, det lönar sig att skaffa en sådan. Vi rekommenderar att de som redan har passertillstånd (personal) placeras på Topelias innergård. Vid behov kan campusodlingsutskottet dock skaffa passertillstånd till Topelias innergård.

En hel odlingslott kostar 10 € för en sommar och en halv kostar 5 €. Odlaren får en odlingslott, mylla, frön, redskap till låns, gödsel, aktuell odlingsinfo och kan dessutom delta i olika campusodlingsevenemang.

I april håller campusodlingsutskottet en kurs i lådodling, sedan inleds säsongen i maj–juni med ett startjippo, då odlarna får information om praktiska detaljer kring campus och odlingen. I maj hålls 1–2 talkon på varje campus, då odlingslotterna förbereds. Det är önskvärt att alla deltar i talkodagarna, vi behöver allas insats för att sätta lotterna i skick!

Campusodlingen organiseras av HUS campusodlingsutskott. Utskottsmedlemmarna jobbar på frivillig basis, så det är önskvärt att odlarna kan ta hand om sina egna odlingslotter under hela säsongen. Men det skadar inte att ha lite gruppanda också – fastän alla har sin egen lott försöker vi ta hand om varandras odlingar och delta i gemensamma talkon och röjningsarbeten.

Då du anmäler dig ska du läsa e-blanketten noga och svara på frågorna så exakt som möjligt. Om du får problem med anmälningen ska du kontakta campusodlingsutskottet (kontaktuppgifter finns i bloggen).

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) söker fyra TILLGÄNGLIGHETSTUTORER som ska verka på Helsingfors universitets campus i centrum, Gumtäkt, Vik och Mejlans.

Tillgänglighetstutoreringen började med ett pilotprojekt hösten 2015, och eftersom konceptet visade sig fungera vill vi nu utöka det. HUS söker en tutor till varje campus, i första hand personer som själva studerar på campus, och som har erfarenhet av tillgängligheten och eventuella tillgänglighetsproblem på sitt campus. Tutorerna förväntas hjälpa studerande och studentföreningar som har tillgänglighetsproblem och erbjuda svar på kniviga frågor. De som väljs till tutorer får ett arvode på 100 €.

Fritt formulerade ansökningar riktas till tutoreringsansvariga Antti Pollari och de skickas till Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån., 00100 Helsingfors, eller elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi . Ansökningarna ska vara framme senast 30.4.2016 kl. 12.00. Glöm inte att nämna på vilket campus du vill verka som tillgänglighetstutor.

Mera information ger HUS styrelsemedlem Antti Pollari, tfn 050 543 9611, e-post antti.pollari@hyy.fi.

Är det svårt att hitta läsplatser? Är ditt campus mörkt och dystert? Upplever du att du inte är en del av gemenskapen? Känns det inte roligt att gå på föreläsning? Blir ingenting riktigt bra? Ingen panik! Nu kan du ändra på allt detta. Hitta på en lösning på trivselproblemen på ditt campus – det kan hända att den förverkligas och sedan kan du glatt fortsätta studera.

Utveckla, ensam eller tillsammans med andra, en genomförbar idé för hur ditt campus kunde bli mera funktionellt. De bästa idéerna möjligen förverkligas.

Skicka in en plan för hur idén ska genomföras och en budget senast 15.4 till adressen crista.hamalainen(at)hyy.fi, använd rubriken ”Tävling: Gör ditt campus bättre” och dela din idé i de sociala medierna med hashtaggen #studenternascampus. Av planen ska det framgå vad projektets målsättning är, på vilket sätt det ska genomföras och med vilken tidtabell.

Man kan presentera sin plan för en jury 20.4, beslut om vilka idéer som ska belönas offentliggörs 22.4. Till juryn inbjuds representanter för HUS styrelse, Lokal- och fastighetscentralen samt HUS delegation.

Idén får inte gå ut på att man renoverar byggnader eller blockerar utrymningsvägar med möbler, och man får inte heller föreslå något som bryter mot reglerna för universitetets verksamhet eller användningen av lokalerna, i fråga om t.ex. överlåtelse av nycklar, öppettider, förbud mot att ta med kaffe till föreläsningssalarna etc. Budgeten är på 500 euro och idén ska gagna gemenskapen på campus. Förutom budgeten på 500 euro kan goda idéer få stöd från Lokal- och fastighetscentralen.

De bästa idéerna kommer man att försöka förverkliga, men vi förbehåller oss rätten att vidareutveckla idéer och ge hedersomnämnanden åt idéer som inte ännu kan genomföras.

Tre bästa idéerna belönas med en bastukväll i takbastun Kekkonen.


VAD? Tävling: Gör ditt campus bättre
VAR? Helsingfors universitet, i de sociala medierna #studenternascampus, på Facebook
NÄR? Skicka idén senast 15.4. till crista.hamalainen(at)hyy.fi

STÄLLNINGSTAGANDE 9.3.2016

Studenterna vid Helsingfors universitet, universitetets kansler Thomas Wilhelmsson och prorektorn med ansvar för studieärenden Keijo Hämäläinen varnar regeringen för följderna av en nedskärning av studenternas försörjning. Om studiepenningen skärs ned och studielånets andel av studiestödet ökar uppmuntrar det studenterna till att arbeta allt mera vid sidan av studierna, inte till att bli utexaminerade inom utsatt tid. Tvärtemot regeringens målsättningar leder en nedskärning av studiestödet till att studietiden förlängs och till att studenterna inte kan koncentrera sig på studierna fullt ut.

– Det främsta syftet med studiestödet är att det ska uppmuntra till studier. Genom att trygga försörjningen under studietiden kan man säkra att alla har möjlighet att studera, oavsett bakgrund eller förmögenhet, påpekar HUS styrelseordförande Susanna Jokimies.

Genom att skära ned på finansieringen till universiteten har regeringen redan visat att den är ointresserad av att skapa förutsättningar för långsiktigt vetenskapligt arbete och universitetsstudier av hög kvalitet.

Utbildningsnedskärningarna påverkar obönhörligen undervisningens omfattning och kvalitet, men speciellt riktar de sig mot stödtjänster och förvaltning, som behövs för att säkra att studierna löper smidigt, så att studenterna kan bli utexaminerade. Att ta emot nya studerande, ge arbetslivsvägledning, erbjuda bibliotekstjänster eller ens registrera studieprestationer sker inte av sig självt, för det krävs kompetent och professionell personal.

– För samhället är det en god investering att ge studenterna möjlighet att studera koncentrerat och målmedvetet, så de inte tvingas arbeta under terminerna av ekonomiska skäl. Man borde inte behöva anpassa studierna efter arbetet – det drabbar både studenterna och lärarna, säger Keijo Hämäläinen, prorektor med ansvar för studieärenden vid HU.

Både nedskärningarna inom utbildningen och inbesparingarna i studiestödet drabbar speciellt Helsingfors universitet och studenterna i huvudstadsregionen.

Var tredje studerande i Nyland som får studiestöd och bostadstillägg lägger redan nu båda delarna, och mer därtill, på att betala de högsta hyrorna i landet. För var tionde studerande vid Helsingfors universitet har ekonomiska problem visat sig vara det viktigaste skälet till att studierna drar ut på tiden.

Studentbostäderna räcker till för ungefär en fjärdedel av högskolestudenterna. Användningsgraden i Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas ligger på 99 procent; hela tiden står 3000 studerande i kö för en bostad.

– I många branscher är sysselsättningsläget osäkert och då man måste ta stora lån för att skaffa ens en anspråkslös bostad är det mycket förståeligt att folk är rädda för att studera på skuld. Jag är övertygad om att ett försvagande av studiestödet kommer att bidra till att studierna drar ut på tiden, konstaterar Thomas Wilhelmsson, kansler för Helsingfors universitet.

Om studiestödet minskar kommer allt färre att ha råd att studera på heltid. Då finns det två alternativ: att arbeta eller att skaffa sig en skuld på 20 000 euro för att få sin magisterexamen.

Alla bör ha ekonomiska förutsättningar och ro att studera på heltid och få sin examen inom utsatt tid, oavsett förmögenhet. Därför måste man säkra att studenterna får tillräcklig försörjning och avstå från nedskärningarna i studiestödet.

Susanna Jokimies, styrelseordförande, Studentkåren vid Helsingfors universitet
Thomas Wilhelmsson, kansler, Helsingfors universitet
Keijo Hämäläinen, prorektor, Helsingfors universitet

Ytterligare information:
Susanna Jokimies, HUS styrelseordförande
tfn 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi

Är jämlikhet i universitetsvärlden viktigt? Vill du påverka HUS likabehandlingsprinciper? Om du svarade ja på ens endera frågan skall du absolut komma med i HUS likabehandlingsplans uppdateringsgrupp!

HUS likabehandlingsplan är det dokument som bestämmer vad som utgör jämlikhetsmålen för HUS, dess organisationer och för universitet. Den förra likabehandlingsplanen godkändes för åren 2012-2016 och den nya skulle således gälla för åren 2017-2021.

Mötena ordnas i mötesrum Seppele (Alkärrsgatan 11). Utrymmet är rullstolsvänligt.

Det första mötet ordnas 24.3 kl. 16, men man kan delta i gruppens arbete även efter det första mötet.

Den preliminära mötestidtabellen är följande:

5.4 kl. 16
13.4 kl .16

Gruppens ordförande Johanna Riitakorpi (0503486119, johanna.riitakorpi@helsinki.fi) och sekreterare, HUS jämlikhetsansvarige Antti Pollari (050 543 9611, antti.pollari@hyy.fi).

Välkommen med!

Regeringen Sipilä skar redan ner utbildningen och universiteterna, vilket i Helsingfors universitet ledde till massiva uppsägningar. Nedskärningarna syns redan i studenternas vardag, men det räcker inte. Nu skärs ner studiestödet.

Professor Roope Uusitalo, som fått i uppdrag att göra en utredning om en studiestödsreform, lämnade in sin rapport till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen 1.3. Nedkärningslistan innehåller följande förslag:
Studiepenningen sjunker till 250,28 euro i månaden.
Stödmånadernas antal begränsas till maximalt 45 (300 studiepoäng).
Kraven på antalet studiepoäng per stödmånad höjs till 6.
Studielånets statsgaranti höjs till 650 euro.
Studielånskompensationen för dem som utexamineras inom utsatt tid sänks från 40 till 30 procent (av den andel som överstiger självrisken).

I praktiken betyder förslaget: studera 8,5 h per dag, med en fjärdedel mindre studiepenning, på kortare tid och med ett tvångslån, vars villkor försämras.

Om studielånets andel av stödet ökar innebär det att studenterna måste arbeta mera, vilket gör att studierna drar ut på tiden. Det står i total konflikt med regeringens målsättningar. Genom att skära ner på studiepenningen raseras också jämlikheten i utbildningen och allas lika möjligheter att utbilda sig.

HUS deltar i studiestödsdemonstrationen 9.3 klockan 13 – kom med du också! Demonstrationståget startar från Senatstorget klockan ett och rör sig sedan längs Alexandersgatan och Mannerheimvägen i riktning mot Kiasma och Lilla parlamentet, där vi hör tal av politiker och representanter för studentrörelsen.

Studiestödsdemonstrationsvenemangen finns på Facebook.

På HUS studiestödsdemonstrationssidan kan du kolla om någon av föreningarna som du är med i ordnar med gemensam avfärd till demon, eller gå med någon annan förening som har gemensam avfärd. För föreningarna blir det ett banderolltalko, vi erbjuder dem material för banderoller och ordnar en banderolltävling, som enskilda studerande också är välkomna att delta i.


Man kan påverka reformen av studiestödet också på andra sätt än genom att demonstrera. Anvisningar för hur man kan påverka i de sociala medierna, för demonstrationen och hur man gör en banderoll finns här på samma studiestödsdemonstrationssida.


HUS tidigare texter om studiestödet kan du läsa på HUS Facebook-sida eller på HUS nätsida, Aktuellt heter rubriken som gäller.

Professor Roope Uusitalos rapport finns här, men tyvärr endast på finska.