Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

Läsårsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES

Regeringen Sipilä har lagt fram ett lagförslag (RP 77/2015) om att högskolorna måste införa läsårsavgifter för studerande från länder utanför EU- och EES-området. Avgifterna gäller för utbildningar på främmande språk som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Högskolorna får själva bestämma hur hög avgiften ska vara, men minimisumman är 1500 euro per läsår. Högskolorna måste införa ett stipendiesystem för att stöda studerande som deltar i avgiftsbelagda utbildningar som leder till examen. Lagen trädde i kraft 1.1.2016 och högskolorna måste börja kräva in avgifter senast 1.8.2017.

Helsingfors universitet kommer att bestämma storleken på sina läsårsavgifter genom ett rektorsbeslut i januari 2016. Avgifterna förväntas bli mellan 10.000 och 20.000 euro, beroende på utbildningsprogram. Samtidigt bygger universitetet upp ett marknadsföringsmaskineri och ett stipendiesystem för att kunna införa de obligatoriska avgifterna hösten 2017.

För finländare eller EU-medborgare blir det inga terminsavgifter, och än så länge finns det inte heller skäl att oroa sig för sådana. Men studieavgifterna för utländska studerande kan ändå ses som ett första steg mot att det i framtiden också för finländares del är plånbokens tjocklek som avgör vem som får studera.

HUS och den övriga studentrörelsen motsätter sig terminsavgifterna. De kommer knappast att ge universiteten mera intäkter, utan snarare kommer de att orsaka mera kostnader på grund av att det krävs resurser för stipendiesystem, marknadsföring och betalningsbyråkrati. Dessutom finns det risk för att antalet begåvade utländska studerande i de finländska högskolorna rasar. Exempelvis i Sverige har antalet studerande från länder utanför EU och EES rasat sedan läsårsavgifterna infördes.

Den avgiftsfria utbildningen är ett viktigt marknadsföringsargument för Finland och den allmänna trenden i världen är snarare att slopa terminsavgifter, bland annat har man i Tyskland beslutat att återgå till avgiftsfri utbildning.

Studentkåren och de andra studentorganisationerna gör påverkansarbete för att utbildningen också i framtiden skulle vara avgiftsfri för alla.

HUS medlemmar får köpa biljetter för 10 euro för uppvisningar
6.2 kl. 19.00
20.2 kl. 13.00
29.2 kl. 19.00

Boka biljetter genom att ringa till Kansallisteatteris biljettförsäljning på nummer 010 7331 331. I samband med bokningen ska du ange bokningskoden ”HYY-yliopisto”. Biljetterna ska lösas ut i Kansallisteatteris biljettkassa, ta med studentkortet för att kunna bevisa att du är HUS-medlem.

Mera information om pjäsen på finska: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/olipa-kerran-mina/

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har konstituerat sig och beslutat om styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning och ansvarsområden på sitt möte den 13 januari.

Den nya styrelsen börjar genomföra målprogrammet som godkändes av HUS delegation i slutet av förra året. Styrelsens huvudmål för året är att jobba för en betydelsefull studentkår: HUS ska tillsammans med medlemmarna experimentera med nya medel för att delta och påverka.

HUS styrelse har beslutat att fördela uppföljningsansvar enligt följande:

Susanna Jokimies: styrelseordförande
tfn 050 543 9610

Crista Hämäläinen: vice ordförande, koordinering av intressebevakning, kommunikation, delegationsvalet
tfn 050 5950328

Aapeli Piesala: ordförande för ekonomidirektionen, utvecklingsarbetet
tfn 050 595 0324

Tarik Ahsanullah: HUS Gruppen, högeskolepolitik, rättskydd
tfn 050 595 0327

Noora Eilola: kultur, kommunikation
tfn 050 325 8041

Timo Jääskeläinen: försörjning, boende
tfn 050 325 9175

Maria Loima: högeskolepolitik, arbetslivet
tfn 050 576 5073

Laura Luoto: högeskolepolitik, internationella ärenden
tfn 050 543 9612

Rasmus Olander: tvåspräkighet, hälsa, idrott
tfn 050 595 0329

Antti Pollari: nya studerande och tutorering, likabehandling, frändefolk
tfn 050 543 9611

Henna Pursiainen: staden, miljöfrågor
tfn 050 595 0318

Santeri Velin: föreningar, campusodling
tfn 050 543 9615

Alla e-postadresser är i formen: namn.efternamn@hyy.fi

Ytterligare information:
Susanna Jokimies, styrelseordförande
tel. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är en viktig påverkare inom Hoas. Då Hoas stadgar förnyades fick Hoas delegation också en ny roll och ny sammansättning. HUS söker nu fem ordinarie medlemmar och fem suppleanter till den nya delegationen. Två representanter väljs för kalenderåret 2016 och tre representanter väljs för tvåårsperioden 2016–2017. Delegationens viceordförande utses bland HUS representanter.

En av delegationens viktigaste uppgifter är att övervaka Hoas styrelse. Vid behov utser delegationen också Hoas styrelsemedlemmar. Hoas delegation har 16 medlemmar och den sammanträder i regel till vår- och höstmöte varje år. Förutom de ordinarie mötena kan delegationen också sammankallas för att kläcka idéer, sparra och utveckla Hoas. HUS utbildar delegaterna för uppdraget och ger dem stöd. Medlemskapet i Hoas delegation är ett förtroendeuppdrag som det inte utbetalas något arvode för.

Av de sökande önskas att de är intresserade av studentbostadsfrågor och är motiverade att arbeta för Hoas syfte, d.v.s. att underlätta studenternas bostadssituation, och att de vill utveckla Hoas. Kännedom om Hoas verksamhetsmiljö och beredskap att samarbeta med HUS bidrar till att sköta förtroendeuppdraget framgångsrikt. Att bo eller ha bott i Hoas-hus, aktivitet i någon boendekommitté och erfarenhet av HUS verksamhet räknas dessutom som meriter. Hoas styrelse arbetar på finska så tillräcklig förmåga att förstå och uttrycka sig på finska i tal och skrift är en förutsättning för god skötsel av förtroendeuppdraget.

Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi senast 31.1.2016. Av ansökan ska framgå den sökandes alla förnamn, efternamn, personnummer, adress, hemort, nationalitet, e-postadress och telefonnummer. Man kan också bifoga sin CV.

Mera information:
HUS sakkunniga i boendefrågor Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605