Media och arkiv

Zambia-dagen 9.4

08.04.2014

Förbättra världen genom att äta! Kom och njut av Sambia-måltiden på onsdagen den 10.4 i Unicafe-restauranger. Samtidigt hjälper du kvinnor i östra Zambia.

HUS utvecklingssamarbete i Zambia fortsätter för 2014–2016. Det nya Zambiaprojektet fokuserar på att förbättra kvinnors och flickors reproduktiva hälsa och livskvalitet i östra Zambia. Det främsta målet är att förhindra tonårsgraviditeter och tidiga äktenskap samt att stöda unga gravida flickor. Projektet är en fortsättning på HUS projekt åren 2011–2013 och den zambiska samarbetspartnern är samma som tidigare, den lokala kvinnoorganisationen Eastern Province Women’s Development Association, EPWDA.

I projektområdet i östra Zambia är tonårsgraviditeter och tidiga äktenskap vanliga. Projektet försöker förebygga sådana genom deltagande drama om sexualfostran för skolungdomar. I Zambia är det vanligt att flickor inte avslutar skolgången efter att de har blivit gravida. Genom diskussionsgrupper för dem som hoppat av skolan vill man försöka få dem att återuppta skolgången. Byäldste undervisas i det skadliga och olagliga i tidiga äktenskap och om vikten av att flickor går i skola. Genom projektet strävar vi efter att minska antalet flickor som hoppar av och samtidigt stöda den zambiska regeringens politiska program som ska göra det möjligt för unga mödrar att återvända till skolbänken.

I projektet ingår också att stöda unga mödrar och gravida kvinnor på landsbygden. Projektet kompletterar den zambiska statens åtgärder genom att grunda Safe Motherhood Action-grupper i sådana områden där det ännu inte finns några. Med hjälp av grupperna kan unga mödrar motiveras att fortsätta sin skolgång och gravida kvinnor får information om sina rättigheter och om vikten av hälsovård.

HUS och Unicafes utvecklingssamarbetsmåltid har ordnats redan i över 30 år. På Zambia-dagen kan du äta Zambia-måltiden, i UniCafe-restauranger. Zambia-måltiden är en grönsakscouscous med nötter och UniCafe donerar tio cent till HUS Zambia-projekt för varje såld måltid! Du kan också donera en valfri summa utan att köpa något.

Kolla var din närmaste UniCafe-restaurang ligger: http://www.hyyravintolat.fi/sv