Media och arkiv

Ylvas styrelse för perioden 4/2019-3/2020 är vald

26.03.2019

Ylvas styrelse för perioden 4/2019-3/2020 är vald

Ylva, tidigare HUS Gruppen, är studentkårens förmögenhetsförvaltare. Studentkårens styrelse väljer Ylvas styrelseordförande, som skall vara en nuvarande eller tidigare medlem av studentkåren. Till styrelsen väljs 6-10 övriga medlemmar, av vilka en majoritet skall vara studentkårens medlemmar när de väljs. HUS styrelse skal välja minst en och högst fyra expertmedlemmar. Personalens representant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Medlemmarnas väljs för ett år i sänder.

Aarni Suvitie fortsätter som styrelseorförande för Ylva. Styrelsens sammansättning är: Hanna-Maria Häkkilä, Sofia Rahikainen, Anna-Maija Riekkinen, Ilmi Salminen, Santeri Velin, Jaakko Hietala (Asianajotoimisto Bird & Bird), Tarja Pääkkönen (Boardman Oy), Reima Rytsölä (Varma), Erkka Valkila (styrelseproffs) samt Petri Minni (personalens representant).

Tillägsinformation:

Claes Bergh, företagsansvariga i HUS styrelse (på semester 27-31.3.)
050 595 0327

Jannica Aalto, Ylvas kommunikations- och marknadsföringsdirektör
045 134 7636