Media och arkiv

Vill du ordna HUS 147:e årsfest?

16.03.2015

Är stora fester din grej, trivs du på akademiska årsfester? Har du varit med om att arrangera sådana fester? Är du bra på att styra och ställa?

Om ditt svar är ja, ska du ansöka om att bli HUS årsfestmarskalk!

HUS 147:e årsfest hålls 26.11 i form av en traditionell akademisk årsfest. Årsfestmarskalken är med om att planera festen och ansvarar för de praktiska arrangemangen. Två personer kan också söka tillsammans! Årsfestmarskalken eller -marskalkarna får ett arvode på sammanlagt 1000 euro.

Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen hallinto(at)hyy.fi med rubriken ”Vuosijuhlamestari 2015” senast må 18.5.2015 före kl. 10. Eventuella intervjuer hålls vecka 21.

Mera information:
Hanna-Maaria Hynynen, sakkunnig-producent (kultur) tfn 050 537 2831, hanna.hynynen(a)hyy.fi
Pasi Pykälistö, styrelsemedlem med ansvar för kultur tfn 050 325 8041, pasi.pykalisto(a)hyy.fi