Media och arkiv

Vill du bli koordinator eller frivillig i HUS utvecklingssamarbeteprojekter?

19.10.2017

HUS söker två koordinatorer och frivilliga för Moçambiqueprojektet och Bangladeshprojektet. Till båda projektgrupperna väljs 4–6 frivilliga.

HUS söker koordinator för Moçambique-projektgruppen år 2018!

Sök uppdraget som koordinator för Moçambique-projektgruppen år 2018

Moçambique-projektgruppen
När Bangladeshprojektet avslutas i slutet av år 2018 är det dags att genomföra planerna för ett nytt projekt. HUS nya utvecklingssamarbetsprojekt ska genomföras i Moçambique. Till projektgruppen väljs 4–6 frivilliga, och nu söker vi en koordinator för att samordna deras arbete. Eftersom detta är ett förtroendeuppdrag betalas inte lön för det, men koordinatorn får ett litet arvode (1 000 e).

I början av år 2017 valdes metropolområdet Maputo i Moçambique som ort för det nya projektet. Projektets finländska partner är Barn- och ungdomsstiftelsen. Projektets tema är ungdomar. Barn- och ungdomsstiftelsen söker som bäst en lokal partner i mållandet. En ansökan om Utrikesministeriets projektstöd ska göras.

År 2018 arbetar projektkoordinatorn och projektplaneringsgruppen med projektplanen och uppföljningsplanerna, beredningen av finansieringsansökan och informationen till HUS medlemmar om planeringen av projektet. Avsikten är också att år 2018 göra en planeringsresa till Moçambique. Projektgruppens koordinator förväntas delta i planeringsresan.

Av koordinatorn krävs:
Erfarenhet av projekthantering
Interaktionsfärdigheter (en viktig del av arbetet är att hålla kontakt med andra organisationer och eventuella samarbetspartner)
Initiativförmåga och förmåga att hantera helheter
Flytande engelska
Deltagande i utvecklingssamarbetsutskottets möten
Koordinatorn ska förbinda sig till uppgiften för hela året

Vad vi önskar av koordinatorn:
Entusiasm och vilja att lära sig
Kunskaper i portugisiska
Ledarskapserfarenhet
Erfarenhet av förvaltningen av utvecklingssamarbetsprojekt
Erfarenhet av HUS utvecklingssamarbete

Ansökan
Alla HUS medlemmar kan söka och intresserade ombeds skicka in en ansökan senast söndagen den 12 november 2017 på adressen mikko.kymalainen@hyy.fi.

Vi informerar senast den 16 november om vem som valts. De övriga posterna i HUS utvecklingssamarbetsutskott tillsätts på utskottets årsmöte den 27 november kl. 18 (Sparre, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån.). 
De bästa sökande intervjuas tisdagen den 14 november och HUS styrelse väljer koordinatorn på sitt möte den 16 november.

Mer information om ansökningen och uppgiften ger HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 050 543 9611).

Frivilliga söks för HUS Moçambiqueprojekt år 2018

HUS söker frivilliga till planeringsgruppen för det nya Moçambiqueprojektet.

Planeringsgrupp för nytt projekt
När Bangladeshprojektet avslutas i slutet av år 2018 är det dags att genomföra planerna för ett nytt projekt. HUS nya utvecklingssamarbetsprojekt ska genomföras i Moçambique. Till projektgruppen väljs 4–6 frivilliga, och gruppens arbete leds av en projektkoordinator. Avsikten är att projektet ska inledas i början av år 2019.

I början av år 2017 valdes metropolområdet Maputo i Moçambique som ort för det nya projektet. Projektets finländska partner är Barn- och ungdomsstiftelsen. Projektets tema är ungdomar. Barn- och ungdomsstiftelsen söker som bäst en lokal partner i mållandet. En ansökan om Utrikesministeriets projektstöd ska göras.

År 2018 deltar projektplaneringsgruppen i arbetet med projektplanen och uppföljningsplanerna, beredningen av finansieringsansökan och informationen till HUS medlemmar om planeringen av projektet. Avsikten är också att år 2018 göra en planeringsresa till Moçambique. Medlemmarna i projektgruppen deltar i planeringen av resan och en del av dem får också delta i själva resan.
Samarbetet med Barn- och ungdomsstiftelsen är en fin möjlighet för projektgruppens medlemmar att lära sig mer om projektförvaltning och utvecklingssamarbete i allmänhet tillsammans med erfarna proffs.

Vad förutsätts av en frivillig?
Den sökande ska förbinda sig att delta i verksamheten under hela året och vara beredd att arbeta som en del av ett team bestående av studenter från olika studieområden. Den som väljs ska tala flytande engelska. Grupperna träffas i genomsnitt två gånger i månaden. Medlemmarna i projektgruppen förutsätts också delta i utvecklingssamarbetsutskottets möten. Medlemmarna i projektgruppen ska vara medlemmar i HUS.

Av den frivilliga önskar vi:
Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete
Kunskaper i portugisiska
Erfarenhet av utvecklingsländer
Goda skriv- och kommunikationsfärdigheter
Kännedom om HUS utvecklingssamarbete
Erfarenhet av projektarbete eller projektplanering

Viktigast är ändå entusiasm, möjlighet att regelbundet delta i mötena och motivation att sköta uppgiften aktivt under hela året.

Ansökan
Intresserade ombeds skicka en högst en sida lång ansökan med uppgifter om tidigare erfarenhet, motivation och närvaro i Finland år 2018.

Alla HUS medlemmar kan söka och intresserade ombeds skicka in en ansökan senast söndagen den 12 november 2017 på adressen mikko.kymalainen@hyy.fi. Vi informerar senast den 16 november om vem som valts. De övriga posterna i HUS utvecklingssamarbetsutskott tillsätts på utskottets årsmöte den 27 november kl. 18 (Sparre, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån.).

Mer information om ansökningen och arbetet i projektgrupperna ger HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 050 543 9611).

HUS söker koordinator för Bangladesh-projektgruppen år 2018!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och organisationen Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) driver tillsammans ett projekt för att skapa ett lokaldrivet program för klimatsäkring i Bangladesh, med målet att öka klimatsäkringen i landsbygdssamhällen i Bangladesh genom att lära människor att anpassa sig till och förbereda sig på de miljöproblem som uppstår eller förstärks genom klimatförändringen. I projektet utnyttjas både lokalbefolkningens egen know-how och BARCIK:s forskningsresultat om de mest centrala problemen i områdena. Projektet ska även gagna kvinnor, funktionshindrade och ursprungsfolk. Projektet strävar efter att minska ojämlikheten och öka jämställdheten mellan könen.

Eftersom detta är ett förtroendeuppdrag betalas inte lön för det, men koordinatorn får ett litet arvode (1 000 e). Som stöd i arbetet har koordinatorn en projektgrupp bestående av frivilliga, och gruppen förväntas rapportera om sitt arbete till HUS utvecklingssamarbetsutskott.  Koordinatorns uppgift är att leda arbetet i projektgruppen och delegera uppgifterna jämnt bland medlemmarna i projektgruppen. Erfarenhet av att arbeta med Bangladeshprojektet ses som merit.

Av koordinatorn krävs:
Erfarenhet av projekthantering
Interaktionsfärdigheter (en viktig del av arbetet är att hålla kontakt med andra organisationer och eventuella samarbetspartner)
Initiativförmåga och förmåga att hantera helheter
Flytande engelska
Deltagande i utvecklingssamarbetsutskottets möten
Koordinatorn ska förbinda sig till uppgiften för hela året

Vad vi önskar av koordinatorn:
Entusiasm och vilja att lära sig
Ledarskapserfarenhet
Erfarenhet av förvaltningen av utvecklingssamarbetsprojekt
Erfarenhet av HUS utvecklingssamarbete

Ansökan
Ansökningar skickas till HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete, Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi) senast den 12 november. De sökande intervjuas utifrån ansökningarna tisdagen den 14 november och den nya koordinatorn väljs på styrelsens möte den 16 november 2017.

Mer information om uppgiften ger HUS styrelsemedlem Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 0505439611).

Frivilliga söks för HUS Bangladeshprojekt år 2018

HUS söker frivilliga till Bangladesh-projektgruppen. De frivilliga arbetar i en projektgrupp som leds av projektkoordinatorn. Till projektgruppen väljs 4–6 frivilliga medlemmar Bangladeshprojektet.

HUS och organisationen Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) driver tillsammans ett projekt för att skapa ett lokaldrivet program för klimatsäkring i Bangladesh, med målet att öka klimatsäkringen i landsbygdssamhällen i Bangladesh genom att lära människor att anpassa sig till och förbereda sig på de miljöproblem som uppstår eller förstärks genom klimatförändringen. Projektet fokuserar på de svagaste samhällena och de mest sårbara människogrupperna inom näringar som är direkt beroende av lokala naturresurser och därför hotas av ekologiska förändringar. Verksamheten baserar sig på att stärka människornas egna kutymer och kompetens som ett led i anpassningen till klimatförändringen och på att öka de kollektiva verksamhetsformerna. Det treåriga projektet inleddes år 2016 och finansieras i sin helhet med 0,7 procent av HUS budget.

En mer detaljerad beskrivning av projektet finns på utvecklingssamarbetsutskottets webbplats (på finska): http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/bangladesh-hanke-2016-2018/

Vad ingår i uppgiften?
Till de frivilligas uppgifter hör att bistå i projektförvaltningen, exempelvis att följa upp hur projektet framskrider, rapportera, informera och ordna evenemang. De frivilliga i projektet träffas under ledning av projektkoordinatorn och vid behov i mindre grupper, håller kontakt per e-post och sköter också uppgifter självständigt. Projektgruppen förväntas aktivt informera HUS medlemmar om projektet. I verksamheten ingår också att göra upp en årsrapport och en kvartalsrapport. Medlemmarna i projektgruppen förutsätts delta aktivt året runt.

Vad förväntas av en frivillig?
Den sökande ska förbinda sig att delta i verksamheten under hela året och vara beredd att arbeta som en del av ett team bestående av studenter från olika studieområden. Gruppen träffas i genomsnitt två gånger i månaden. Projektgruppens medlemmar förväntas dessutom delta i utvecklingssamarbetsutskottets möten. De frivilliga engageras för ett år i sänder.

Av den frivilliga önskar vi:
Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete
Kunskaper om projektets ämnesområden (Bangladesh: lantbruks- och miljöfrågor)
Flytande kunskaper i engelska är ett krav
Erfarenhet av utvecklingsländer
Goda skriv- och kommunikationsfärdigheter
Kännedom om HUS utvecklingssamarbete
Erfarenhet av projektarbete eller projektplanering

Viktigast är ändå entusiasm, möjlighet att regelbundet delta i mötena och den övriga verksamheten samt motivation att sköta uppgiften aktivt under hela året.

Ansökan
Intresserade ombeds skicka en högst en sida lång ansökan med uppgifter om tidigare erfarenhet, motivation och närvaro i Finland år 2018.

Alla HUS medlemmar kan söka och intresserade ombeds skicka in en ansökan senast söndagen den 12 november 2017 på adressen mikko.kymalainen@hyy.fi. Vi informerar senast den 16 november om vem som valts. De övriga posterna i HUS utvecklingssamarbetsutskott tillsätts på utskottets årsmöte den 27 november kl. 18 (Sparre, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån.).

Mer information om ansökningen och arbetet i projektgrupperna ger HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 050 543 9611).