Media och arkiv

Vill du bli HUS Gulnäbbskansler 2014?

08.04.2014

Var ditt gulnäbbsår den bästa tiden i ditt liv? Är det din högsta önskan att få visa de nya studerandena hur roligt man kan ha det i studentlivet? Vill du synas och höras? Står du på den lilla människans sida? Är du känd som en kämpe, är du specialist på roligheter? Trivs du på studenttillställningar av alla slag? Vågar du tala finska, svenska och engelska?

Om du svarade ja på någon av de här frågorna ska du ansöka om att bli HUS Gulnäbbskansler 2014. Studentkåren vid Helsingfors universitet söker en frivillig som kan vara med om att välkomna de nya studenterna i studentgemenskapen på uni. Till Gulnäbbskanslerns uppgifter hör att vara studentkårens ansikte utåt på olika evenemang för de nya studenterna under de orienterande studierna i augusti–september, att skapa en välkomnande atmosfär och sporra universitetet, gulnäbbarna och tutorerna samt att delta i olika gulnäbbsaktiviteter under hösten.

Gulnäbbskanslern behöver inte kunna allt om universitetet eller HUS, men hen ska kunna få de nya gulnäbbarna att känna sig välkomna i studentgemenskapen. Det viktiga är att man kan leva sig in i hur det känns att inte veta någonting om någonting. Gulnäbbskanslern arbetar inte ensam, utan som en del av HUS tutorutskott, i samarbete med tutorerna och med stöd av HUS personal och styrelse. Det har inte funnits någon Gulnäbbskansler tidigare, så man kan utforma jobbet ganska fritt. För uppdraget betalas ingen ersättning. Gulnäbbskanslern tjänstgör från tutorkurserna i maj till och med gulnäbbstillställningarna i oktober. Volontärsjobbet kräver inte mycket tid, då det är som stressigast i september krävs maximalt 1–3 eftermiddagar i veckan. I juni och juli kan Gulnäbbskanslern ha semester.

Låter det som något för dig? Gör en fritt formulerad ansökan som riktas till tutorutskottet, skicka den till styrelsemedlem Matleena Kosonen (matleena.kosonen at hyy.fi) före valborgsmässoafton, 30.4 kl. 12. Av ansökan ska åtminstone framgå den sökandes namn, studieår, huvudämne och kontaktuppgifter. De sökande måste vara närvaroanmälda vid Helsingfors universitet. En del av de sökande kallas till intervju i början av maj. På Floradagen 13.5.2014 offentliggörs vem som blivit vald. 

 

Mera information ger:

Matleena Kosonen
styrelsemedlem
matleena.kosonen at hyy.fi
0505439611