Media och arkiv

Vad innebär läsårsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES

27.01.2016

Läsårsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES

Regeringen Sipilä har lagt fram ett lagförslag (RP 77/2015) om att högskolorna måste införa läsårsavgifter för studerande från länder utanför EU- och EES-området. Avgifterna gäller för utbildningar på främmande språk som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Högskolorna får själva bestämma hur hög avgiften ska vara, men minimisumman är 1500 euro per läsår. Högskolorna måste införa ett stipendiesystem för att stöda studerande som deltar i avgiftsbelagda utbildningar som leder till examen. Lagen trädde i kraft 1.1.2016 och högskolorna måste börja kräva in avgifter senast 1.8.2017.

Helsingfors universitet kommer att bestämma storleken på sina läsårsavgifter genom ett rektorsbeslut i januari 2016. Avgifterna förväntas bli mellan 10.000 och 20.000 euro, beroende på utbildningsprogram. Samtidigt bygger universitetet upp ett marknadsföringsmaskineri och ett stipendiesystem för att kunna införa de obligatoriska avgifterna hösten 2017.

För finländare eller EU-medborgare blir det inga terminsavgifter, och än så länge finns det inte heller skäl att oroa sig för sådana. Men studieavgifterna för utländska studerande kan ändå ses som ett första steg mot att det i framtiden också för finländares del är plånbokens tjocklek som avgör vem som får studera.

HUS och den övriga studentrörelsen motsätter sig terminsavgifterna. De kommer knappast att ge universiteten mera intäkter, utan snarare kommer de att orsaka mera kostnader på grund av att det krävs resurser för stipendiesystem, marknadsföring och betalningsbyråkrati. Dessutom finns det risk för att antalet begåvade utländska studerande i de finländska högskolorna rasar. Exempelvis i Sverige har antalet studerande från länder utanför EU och EES rasat sedan läsårsavgifterna infördes.

Den avgiftsfria utbildningen är ett viktigt marknadsföringsargument för Finland och den allmänna trenden i världen är snarare att slopa terminsavgifter, bland annat har man i Tyskland beslutat att återgå till avgiftsfri utbildning.

Studentkåren och de andra studentorganisationerna gör påverkansarbete för att utbildningen också i framtiden skulle vara avgiftsfri för alla.