Media och arkiv

Välkommen till kommitté för campusodling!

20.02.2014

I fjol gjordes ett pilotprojekt med campusodling, i år fortsätter det i ännu större skala! HUS styrelse har beslutat grunda en kommitté som ska organisera campusodlingen på centrumcampus och, som ett nytt pilotprojekt, också på campus Vik. Till kommitténs uppgifter hör att organisera och administrera odlingarna, bland annat att göra upp en budget, skaffa material, koordinera rekryteringen av odlare samt att dela ut odlingslådor och -säckar, skaffa sponsorer och kläcka idéer för evenemang och föreläsningar kring Campusodlingarna – allt är möjligt! På det första mötet väljs också en ordförande och en vice ordförande för kommittén.
I fjol gjorde HUS, universitetet och Tankehörnan ett pilotförsök med campusodlingar på Statsvetenskapligas och Topelias innergårdar, där man framgångsrikt odlade nyttoväxter i 30 säckar. I år är det meningen att få ännu flera säckar till Topelia och att utvidga campusodlingen med 30 större och 30 mindre lådor i Vik, i närheten av Biocenter 3.
Kommittén för campusodlingar håller sitt första möte torsdag 6.3.2014 kl. 17.00 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån., lokalen är tyvärr inte tillgänglig). Tillställningen inleds av Maria Nordlund, vice ordförande i Dodo rf, som berättar mera om lådodling och hur man kommer igång med den. Alla som är intresserade av lådodling är välkomna med.
Anmäl dig till kommittén med e-blanketten nedan senast tisdag 4.3.
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/48930/lomake.html

Välkommen med!

Mera information ger Iiris Niinikoski, vice ordförande i HUS styrelse och ansvarig för campusodlingarna (iiris.niinikoski@hyy.fi, tfn 050- 595 0328)