Media och arkiv

Utlysning - HUS söker kandidater till SSI:s styrelse för år 2019

25.10.2018

HUS söker kandidater till Svenska Studerandes Intresseförening SSI:s styrelse för år 2019. SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande och fungerar bland annat som utgivare av tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande. SSIs medlemskorporationer är förutom HUS också Aalto-universitetets studentkår AUS, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen och HUS svenskspråkiga nationer Nylands Nation, Östra Finlands Nation, Åbo Nation och Vasa Nation.

SSI:s styrelse för år 2019 kommer att väljas på föreningens höstmöte 27.11.2018. Medlemskorporationerna utser sina kandidater för styrelsen och det kan väljas högst två personer från samma medlemskorporation till styrelsen.

De med ambitioner att kandidera bör skicka in en fritt formulerad ansökan till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi) senast 04.11.2018 klockan 23:59. HUS bedömer ansökningarna på basis av den sökandes kunskaper i det svenska språket, kännedom om fältet av svenskspråkiga aktörer inom HUS samt tidigare erfarenhet i styrelsearbete. HUS representanter förväntas aktivt hålla kontakt med HUS styrelse i frågor som gäller SSI. Möjliga urval görs på basis av dessa kriterier, så glöm inte att föra fram dem i ansökan.

HUS styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte 08.11.2018 klockan och meddelar därefter de sökande om resultatet. Vi önskar att HUS kandidater kan delta i SSI:s höstmöte 27.11.2018, där styrelsen kommer att väljas. Boka gärna dagen i din kalender, ifall du söker till styrelsen.

Mer information om SSI:s styrelse och SSI:s verksamhet ger HUS och SSIs styrelsemedlem Sebastian Österman (sebastian.osterman@hyy.fi).