Media och arkiv

Utlysning av uppdraget som Chefredaktör för Ylioppilaslehti

21.03.2018

Helsingfors universitet och Ylioppilaslehden Kustannus Oy söker en chefredaktör för Ylioppilaslehti för en anställning på viss tid 1.8.2018–31.5.2020.

Chefredaktören ansvarar för publiceringen, redigeringen och innehållet i Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s produkter och är chef för redaktionen. Chefredaktören verkställer bolagets strategi, rekryterar Ylioppilaslehtis redaktion och ansvarar för tidningens ekonomi inför styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy. Dessutom representerar chefredaktören tidningen och den unga generationens röst i flera offentliga sammanhang.

Under de närmaste åren har Ylioppilaslehti som mål att utvidga sin målgrupp, stärka sina digitala kanaler och göra sitt utbud mångsidigare. Av de sökande förutsätter vi kompetens att verkställa de här tyngdpunkterna och vision för att styra en över 100-årig institution.  För att sköta uppdraget framgångsrikt krävs journalistisk kompetens, rekryterings- och chefsfärdigheter, ledarskapsförmåga och ekonomiska kunskaper samt insikter i mediebranschen. Som merit räknas studier och insikter i studentvärlden.

Ansökningar riktas till arbetsgruppen för valet av chefredaktör och skickas med bilagor och arbetsprover (högst 3 artiklar) elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi senast söndagen den 8 april kl. 12. E-postmeddelandet rubriceras ”Ansökan till posten som chefredaktör för Ylioppilaslehti”. Chefredaktörens lön inklusive naturaförmåner är 3 500,00 €/mån.

Vi meddelar dem som kallas till intervju om saken den 13 april. De personliga intervjuerna ordnas torsdagen den 19 april kl. 8.00–12.00 och fredagen den 20 april kl. 10.00–12.00. Delegationen väljer chefredaktör på sitt möte den 15 maj då de personer som föreslås förväntas presentera sig kort. Mötet börjar kl. 17.

Ylioppilaslehti är en studenttidning grundad 1913 och behandlar samhälleliga och kulturella fenomen innan andra hunnit bli medvetna om dem. Tidningen skickas hem till bland annat alla studenter vid Helsingfors universitet och har en upplaga på cirka 35 000 exemplar. Tidningen ges ut av Ylioppilaslehden Kustannus Oy som ägs helt av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och år 2016 hade en omsättning på 486 000 euro.

Mer information ger Ylioppilaslehtis chefredaktör Robert Sundman, tfn 040 507 2125 och HUS styrelseordförande Lauri Linna, tfn 050 543 9610. Ansökningstiden går ut söndagen den 8 april kl. 12.