Media och arkiv

Utlysning: Ansök till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

02.05.2019

Inspireras du av global påverkan och att främja utbildning internationellt? Bryr du dig om klimatförändringen? Är du en envis kommunikatör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till världen, vara en del av förändringen?

Vi söker idérika och motiverade aktörer till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. FSF representerar 15 medlemsorganisationer och 135 000 universitetsstuderande. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivande organ för FSF:s styrelse i frågor som handlar om utvecklingssamarbete. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete.

Vi förväntar oss inte att du är ett proffs på utvecklingssamarbete - det räcker bra med att ha vilja och motivation att lära sig nytt om utvecklingssamarbete och globalfostran. Vi förväntar oss att KENKKU-medlemmarna motiverat åtar sig sina uppgifter, men KENKKU är också avsedd för att utveckla personlig kompetens. KENKKU-medlemmarna förväntas delta i de flesta möten under sin mandatperiod

KENKKU:s medlemmar 2019 - 2020 får vid sidan av att organisera och administrera Etiopien-projektet, också delta i planerandet av nya potentiella projekt och arbetsformer, såsom utvecklandet av företagssamarbete. Mandatperioden börjar i augusti 2019 och slutar i augusti 2020. Till delegationen väljs 15 medlemmar, av vilka en del fortsätter från den tidigare mandatperioden. Delegationen har möten ca en gång i månaden i Helsingfors, frånsett sommarmånaderna, och jobbar vid behov också på distans. Under mötena bjuds det på lunch och medlemmarnas resor ersätts enligt FSF:s reseinstruktion.

KENKKU-medlemmarna är uppdelade i små grupper. För var och en av dem kommer att utses en ansvarsperson, som ser till att grupparbetet fungerar bra. Vi söker nu motiverade och engagerade medlemmar med kunskap inom olika områden:

 1. Team för kommunikation och påverkan

Kommunikationsteamet ser till att vårt utvecklingssamarbete syns på sociala medier, skapar innehåll och kommer med idéer för hur kommunikationen kunde utvecklas.  Teamet hjälper till i påverkansarbetet t.ex. genom att delta i offentliga debatten om aktuella ärenden.

2.  Etiopiens administrationsgrupp

Teamet administrerar Etiopiens utvecklingssamarbetes-projekt och bekantar sig med årsrapporter och planer, samt är i kontakt med lokala partners. För uppgiften behövs intresse för projektadministration, förmåga till självständigt arbete, projektledningsförmåga och förmåga att arbeta på engelska. Etiopien-projektet är fyra-årigt och inleddes våren 2019.

 3. Medlem i planeringsteamet för nya projekt

Som medlem i teamet får du ta del av att planera och hitta nya projekt och partnerskap. Team-medlemmarna får t.ex. arbeta med projektplaner och arbetet sker främst under våren 2020.

Allt arbete inom KENKKU behöver inte ske inom team - alla kan t.ex. delta i diskussioner på sociala medier. Utöver grupparbeten kan enskilda medlemmar t.ex. ta ansvar över att ordna en punkt på festivalen Världen i byn eller pengainsamling.

Ansökningar till uppgiften som HUS -kandidat i delegationen för utvecklingssamarbete kan skickas till adressen kukka.louhimies(a) hyy.fi före tisdag 14.5. 2019 kl. 12:00. Till ansökan önskas bifogas en meritförteckning och ett motivationsbrev där  den sökande delger oss sina synpunkter på och sin erfarenhet av verksamheten, och vad hen vill lära sig under sin KENKKU-period och hur hen kunde vara i kontakt med sin studentkårs eventuella utvecklingssamarbetsaktörer. Sökande ombeds även uppge sitt intresse för olika uppdrag utgående från beskrivningarna ovan och berätta om sina språkkunskaper. Även eventuella långvariga förhinder för att delta på möten (t.ex. planerade utlandsstudier) ber vi att delge.

HUS styrelse nominerar de personer som presenteras för delegationen. HUS kan nominera högst tre (3) medlemmar

Mer information:

Kukka Louhimies (styrelsens viceordförande, utvecklingssamarbete): kukka.louhimies(at)hyy.fi