Media och arkiv

Uppföljningen av studieframgången ändras

28.03.2018

FPA:s uppföljning av studieframgången som genomförs årligen i oktober gäller i fortsättningen hela studietiden, och alla högskolestudier beaktas. Ändringen innebär en förbättring för dem som avlägger flera högskoleexamina samtidigt. Samtidigt innebär den att uppföljningen börjar omfatta också avbrutna studier och de stödmånader som förbrukats för dem, eftersom studieframgången inte längre nollställs när nya studier inleds efter att de tidigare studierna avbrutits. Studenten kan dock i sitt svar på FPA:s eventuella begäran om utredning utreda orsakerna till att de tidigare studierna avbröts. FPA försöker beakta det här i sina beslut.

FPA kontrollerar årligen i oktober om högskolestudenternas studier framskridit tillräckligt. Den uppföljning som genomförs i oktober i år gäller läsåret 1.8.2017–31.7.2018 och hela den tid som studenten studerat vid en högskola i Finland. I uppföljningen av studieframgången beaktas alla studieprestationer vid finländska högskolor och de förbrukade stödmånaderna tidigast från och med 1.8.2011.

Antalet studiepoäng ska vara i genomsnitt minst 5 per utnyttjad stödmånad och minst 20 under varje läsår. I FPA:s uppföljning granskas det föregående läsårets eller vid behov hela studietidens genomsnittliga antal studiepoäng. Om studenten vet att studieprestationerna är otillräckliga kan hen annullera eller betala tillbaka stöd. Annullering och återbetalning påverkar dock inte minimikravet på 20 studiepoäng. Nytt är att minimikravet för prestationerna inte gäller det läsår då studenten avlägger en högskoleexamen under vårterminen.

En student som utexamineras före uppföljningen har framskridit tillräckligt i sina studier. Om studierna fortsätter efter avläggandet av en högskoleexamen beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då examen avlagts, dvs. uppföljningen nollställs till exempel när en kandidatexamen avläggs.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608