Media och arkiv

Universitets bibliotek behöver studentperspektiv – sök till biblioteksdelegationen på ditt campus!

13.03.2018


Är lånetiderna för korta? Är kursböckerna alltid för få? Stänger biblioteket för tidigt? Funkar inte e-boken? Ingen fara, du kan påverka!
 
Samarbetet med användarna är ytterst viktigt för att biblioteket ska kunna erbjuda och utveckla ändamålsenliga tjänster. Därför har biblioteket biblioteksdelegationer på varje campus. Vi söker nu studentrepresentanter för mandatperioden 1.4.2018–31.3.2020 till biblioteksdelegationer vid allacampus: Vik, Centrum, Mejlans och Gumtäkt. Lämna in din ansökan senast 26.3 kl. 14.00!

Vad gör biblioteksdelegationerna?

Delegationernas uppgift är att vara samtals- och samarbetsforum för kunderna och biblioteket, att förmedla information om förändringar i verksamhetsmiljön och ge förslag på hur bibliotekets verksamhet kan utvecklas. Medlemmarna är forskare, lärare och studenter vid Helsingfors universitet samt representanter för intressentgrupper. Möten ordnas 3–4 gånger om året. Mötesspråk är finska. Delegationerna inleder verksamheten med en introduktionsträff i april.

Där behandlas olika frågor med anknytning till bibliotekstjänsterna, allt från e-böcker till läsplatser och öppen vetenskap till altmetri. Du kan påverka bibliotekstjänster som är viktiga för studenterna och får nya insikter om publikationsvärlden. Du behöver inga särskilda förkunskaper. Det viktigaste är att bidra med studenternas perspektiv.

I biblioteksdelegationen ser du bibliotekstjänsterna inifrån. Som medlem i delegationen lär du känna bibliotekets tjänster och får aktuell information om bibliotekets utvecklingsprojekt.

Hur kan jag ansöka?

Ansökningar till biblioteksdelegationer bör lämnas in elektroniskt via campusspecifika ansökningssidor (nedan) senast måndagen 26.3 kl. 14.00!

Biblioteksdelegationen på Centrumcampus
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här.

Biblioteksdelegationen i Gumtäkt
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här.

Biblioteksdelegationen i Mejlans
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här.

Biblioteksdelegationen i Vik
Studenter: 3 medlemmar, doktorander: 1 medlem
Lämna in ansökan här

Mera information om uppdraget ger Jenna Sorjonen, utbildningspolitiskt sakkunnig, tfn 050-3255202, e-post jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Bild: Veikko Somerpuro. Helsingfors universitet.