Media och arkiv

Undervisningsministern: ”Nedskärningarna i studiestödet är från röven”

27.02.2016

I regeringsprogrammet har man bestämt att studiestödet ska skäras ned med 70 miljoner euro fram till 2019 och med sammanlagt 150 miljoner på längre sikt. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen skickade en hälsning till FSF:s seminarium 15.2, via sin specialrådgivare Matias Marttinen: ”De här nedskärningarna är från röven.” Men de är nödvändiga, eftersom man har kommit överens om dem i regeringen Sipiläs program.


Det är inte av nödvändighet som man skär ner på studenternas utkomst och gör lånet till ett livsvillkor, utan det är rent politiska beslut. Däremot är sådant som mat, hyra och mediciner nödvändigheter i vardagen. Att tvinga studerande att ta studielån innebär oundvikligen att man vill att de ska leva på lån.


På lång sikt – det vill säga också efter denna regeringsperiod – ska studiestödet skäras ned med 150 miljoner euro, det vill säga en fjärdedel. Undervisnings- och kulturministeriets utredningsman Roope Uusitalo har i offentligheten sagt att nedskärningarna innebär att studielånets andel ökar.


Om man ser på utbildningen enbart som studentens personliga investering i sin framtid, när och hur ska man då kunna omvandla den till pengar, då arbetslösheten bland högskoleutbildade bara växer?


Uusitalo har lovat att ge sin utredning om nedskärningen av studiestödet och det nya stödsystemet senast på måndag 29 februari. Eftersom undervisningsministeriet har uttryckt sin maktlöshet inför nedskärningskraven i regeringsprogrammet börjar sannolikt nedmonteringen av det finländska studiestödssystemet nästa vecka.

Vad står det i regeringsprogrammet om studiestödsreformen?


Fram till 2019 ska man spara in 70 miljoner på studiestödskostnaderna, på lång sikt 150 miljoner euro.
Den sammanlagda summan av studiepenningen, bostadstillägget och studiestödet stiger till 1 100 euro i månaden (nu ca 900 €/mån).
Studielånskompensationen hålls kvar, ”inom de ekonomiska specialvillkoren”.
Antalet studiestödsmånader begränsas.
Studiestödet kan ha en eller flera nivåer.
Studiestödet är inte längre indexbundet (efter åratal av påverkansarbete blev det indexbundet 2014, HUS anm.)