Media och arkiv

Tapio Reinekoski är studentkårens ny informatör

18.12.2014

Styrelsen vid HUS valde politices kandidat Tapio Reinekoski till informatör. Reinekoski börjar jobbet 12.1.2015.

Informatören ansvarar för HUS mångsidiga information och stöder det påverkansarbete som görs i studentkåren. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att sköta medlemsinformation, informera om HUS intressebevakning, producera publikationer, utveckla och uppdatera innehållet på HUS webbsidor och i sociala medier, skriva pressmeddelanden och bulletiner samt att sköta kontakterna till medier och intressentgrupper.

30-åriga Reinekoski studerar vid Helsingfors universitetet. Han har jobbat till exempel som informatör vid Night Vision –filmfestivalen och som journalist och informatör vid Aalto-universitetet.

Mer information:
HUS styrelseordförande Anna-Maija Riekkinen
050 543 9610
anna-maija.riekkinen(at)hyy.fi