Media och arkiv

Studiestödet och det allmänna bostadsbidraget: saker att kolla före sommaren!

08.05.2018

Studiestöd och inkomster

Du har väl kontrollerat dina inkomster år 2017? Gör det nu! Om du tjänat för mycket i förhållande till antalet stödmånader du utnyttjat kan du göra räntefria återbetalningar av studiestödet fram till slutet av maj. Om FPA återkräver stödmånader nästa år adderas en ränta till den summa som återkrävs. Om du överskridit inkomstgränsen ska du återbetala stödmånader från hösten 2017 – då behöver du inte återbetala studiestödets bostadstillägg utan enbart studiepenningen.

Det allmänna bostadsbidraget behöver inte återbetalas och bestäms enligt den genomsnittliga inkomst du uppgett. För det allmänna bostadsbidraget gäller alltså inte samma inkomstgränser som för studiepenningen, och de två stöden är inte kopplade till varandra. Det lönar sig ändå att justera det allmänna bostadsbidraget om dina inkomster ändras. Om du alltså redan vet hur du kommer att jobba i sommar kan du läsa mer nedan!

Mer information om återbetalning av studiestöd finns på FPA:s webbplats.
Din inkomstgräns kan du kontrollera här.

Det allmänna bostadsbidraget och inkomstförändringar

Ansök om justering av bostadsbidraget hos FPA så snart du vet hur du kommer att sommajobba och undertecknat arbetsavtalet.

Det lönar sig att ansöka om justering av bostadsbidraget särskilt om du tidigare endast fått studiepenning och bara studiepenningen beaktats i beslutet om bostadsbidrag. Om du däremot redan i din ansökan om bostadsbidrag uppgett dina genomsnittliga inkomster så att de inkluderar också dina sommarjobbsinkomster behöver du inte nödvändigtvis ansöka om justering. Kontrollera saken med räknaren  på FPA:s webbplats.

Om du inte har några boendeutgifter alls under sommaren ska du komma ihåg att avbryta bostadsbidraget för den tiden!

När lönar det sig att ansöka om justering?

Principen för det allmänna bostadsbidraget är att det justeras om hushållets inkomster stiger med minst 400 euro i månaden eller sjunker med minst 200 euro i månaden jämfört med inkomsterna som utgjorde grunden för det föregående beslutet om bostadsbidrag. Bostadsbidraget kan också justeras om du byter bostad eller om boendekostnaderna stiger med över 50 euro i månaden.

Ansökan om justering av bostadsbidraget ska göras hos FPA till exempel i FPA:s e-tjänst. I e-tjänsten kan du också skicka alla bilagor.

Det allmänna bostadsbidraget justeras från och med ingången av den månad som följer på den månad då inkomständringen varit i kraft från och med den första dagen i månaden. Så här:

Om sommarjobbet inleds...
…1.6, justeras stödet från och med 1.7
…4.6, justeras stödet från och med 1.8

Visste du att du kan få allmänt bostadsbidrag när du är tillfälligt frånvarande? 

Om du till exempel arbetar på en annan ort under sommaren och betalar hyra för din stadigvarande bostad kan du få bostadsbidrag för den bostaden under tre månader. Stödet betalas dock endast för en bostad åt gången.

Mer information om ansökan om justering av bostadsbidraget på FPA:s webbplats.

Bostadsbidraget är hushållsbundet

Bostadsbidraget beviljas gemensamt för hela hushållet. En av hyresgästerna ansöker om stödet för hela hushållets räkning och samma person ansöker också vid behov om justering av bostadsbidraget. Alla hushållsmedlemmarnas inkomster och flera olika förmåner inverkar på beviljandet av stödet. Studielån beaktas inte som inkomst.

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
hannele.kirveskoski[at]hyy.fi
050 543 9608