Media och arkiv

Studerande börjar få allmänt bostadsbidrag – vad måste man göra redan i sommar?

05.05.2017

Studiestödets bostadstillägg slopas 1.8.2017, då studenterna stället ska börja få allmänt bostadsbidrag.

Vad borde du som studerande göra redan nu?

Kontrollera ditt hyresavtal: är det personligt eller ansvarar alla hyresgäster solidariskt för hyran?
Det allmänna bostadsbidraget beviljas per hushåll, så inkomsterna för alla medlemmar i hushållet påverkar bostadsbidragets belopp. Personer som bor i samma hushåll, men som har separata hyresavtal räknas också som ett hushåll, om det av hyresavtalet framgår att de är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden. Om du delar bostad med en eller flera andra personer, men ni inte är ett hushåll ska du kontakta hyresvärden i god tid. Formuleringarna i hyresavtalet kan ändras, så att invånarna inte har gemensamt ansvar för hyran. Om du bor hos en studentbostadsstiftelse är det bra att göra detta redan före midsommar – efter det är det nya bostadssökande och deras servicebehov som prioriteras.

Uppskatta dina inkomster och använd FPA:s räknare.
Från och med när lönar det sig att ansöka om bostadsbidrag?
Bidragsbeloppet beror antingen på de regelbundna inkomsterna, eller de uppskattade inkomsterna under de följande 12 månaderna. Om du till exempel har ett välbetalt sommarjobb ännu i augusti lönar det sig att ansöka om bostadsbidrag först från början av september. Man måste själv anmäla om större förändringar i inkomsterna, d.v.s. om du får mer än 400 euro mera eller minst 200 euro mindre än den uppskattade inkomsten i föregående beslut.

Om du på hösten ska åka på utbyte utomlands ska du ansöka om studiestödets bostadstillägg.
Allmänt bostadsbidrag beviljas inte personer som bor utomlands.

Lämna in ansökan om bostadsbidrag redan i sommar!
Annars kan din ansökan fastna i höstrusningen och då försenas utbetalningen av stödet.

Mera information: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-forandring