Media och arkiv

Studentrepresentanterna i unis styrelse vill ha ett välmående, pluralistiskt universitet

23.09.2013

De nya studentrepresentanterna i universitetets styrelse behöver ingen övertalning för att börja skryta med Helsingfors universitet.

- Min tid på uni har varit fin och jag tycker jättemycket om vårt universitet. Därför ville jag också få vara med och påverka så att säga på toppen, säger Jussi Nuortimo.

- Universitetet har gett mig ungefär allt man kan få i sitt vuxna liv: en ny hemstad, många vänner och en vidgad världsbild, konstaterar Jannica Aalto.

HUS delegation valde på sitt möte 28.8 Nuortimo och Aalto till universitetets styrelse för perioden 2014-2015. Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Den beslutar om centrala mål, strategier och styrprinciper för universitetets verksamhet och ekonomi. Aalto, som studerar geografi, och Nuortimo, som studerar politisk historia, har till uppgift att representera alla unistuderande i styrelsen.

Bli kvitt stelheten
Det dröjer ännu ett slag innan styrelseperioden inleds, men de nya studentrepresentanterna vet redan vilka saker de vill försöka påverka. Båda vill bli kvitt onödigt stel byråkrati.

- Det handlar inte så mycket om att det skulle finnas för mycket förvaltning, som om att den är onödigt stelbent. Man är alltför rädd för att något ska gå fel och därför missar man chanser att göra något nytt, förklarar Nuortimo.

Aalto vill förbättra välmåendet i hela universitetsgemenskapen.
- Vi måste kunna motivera folk till att lära sig, undervisa och forska, så att det här blir en gemenskap där alla mår bra. Det är svårt att kräva toppresultat om folk inte mår bra på universitetet.

Mångfalden till heders
Studentrepresentanterna tycker att en av de bästa sidorna med Helsingfors universitet är att det är så mångsidigt.
- Här finns massor av inspirerande undervisning och bra forskning. Vid en del enheter är Helsingfors universitet en verklig föregångare, till exempel i fråga om utveckling av undervisningen, konstaterar

Nuortimo. Aalto påpekar att flervetenskapligheten också ger goda möjligheter att vidga kunnandet till olika områden.

Men mångfalden utnyttjas inte fullt ut, utan i stället verkar de olika enheterna ensamma, anser Nuortimo.
- Det känns som om vi hade många små universitet. Rör man sig från ett campus till ett annat är det som om man kom till ett helt annat universitet.

Ett uni som är bra för studenterna är bra för alla
Både Aalto och Nuortimo har suttit i HUS styrelse och har haft olika förtroendeposter på universitetet, Aalto har bland annat verkat i institutionsrådet, Nuortimo i universitetets kollegium och fakultetsrådet. Nuortimos studieerfarenheter kommer främst från centrumcampus, medan Aalto har hunnit studera på tre olika fakulteter och tre olika universitet.

Aalto betonar att det inte är meningen att studentrepresentanterna bara ska bidra med två studenters synvinkel i styrelsen. Hon hoppas att studenterna ska ta kontakt med sina representanter och hon vill också utveckla nya kontaktformer.

Nuortimo påminner om att man i styrelsen ska driva hela universitetets sak - utan att ändå glömma det som är viktigt för studenterna. Men han ser inte att det skulle vara två skilda saker:
- Studenterna är den största gruppen vid universitetet, så om ett beslut är dåligt för studenterna är det också dåligt för universitetet.