Media och arkiv

Studentrepresentanterna i hälsoarbetsgrupperna förbättrar allas studiemiljöer!

11.10.2017

En av Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper.

 

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är bland annat att identifiera de fenomen i studiemiljön och studielivet som för tillfället påverkar studerandes hälsa och att utveckla samarbetsmöjligheter mellan SHVS, universitetet och de studerande. Tidigare har hälsoarbetsgrupperna t.ex. varit med i projekt, vilkas syfte varit att minska på ensamhet och sittande, att identifiera risksituationer i studier eller praktik och att stöda föreningar i ordnandet av alkoholfria evenemang.

 

Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper; en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till dessa arbetsgrupper valdes i maj-juni nya studentrepresentanter för mandatperioden 1.9.2017–31.8.2019. De tar gärna emot dina tankar eller idéer om din egen studiemiljö!

 

Hälsoarbetsgrupp 1 – Helsingfors universitet, centrumcampus

 

E-post

 

E-post

 

Medlem

 

Suppleant

 

Humanistiska fakulteten

Juho Kajava

juho.kajava@helsinki.fi

Kaisa-Leena Rahikka

kaisa-leena.rahikka@helsinki.fi

Pedagogiska fakulteten

Minna Inkinen

minna.inkinen@helsinki.fi

Lovisa Hirvonen

loviiisa.hirvonen@gmail.com

Juridiska fakulteten

Rita Härmälä

rita.harmala@helsinki.fi

Venus Mahmood

 

Teologiska fakulteten

Petra Harju

petra.harju@helsinki.fi

Emmi Virtanen

 

Statsvetenskapliga fakulteten

Laura Wathén

laura.wathen@helsinki.fi

Emilia Knaapi

emilia.knaapi@helsinki.fi

 

 

 

 

 

Hälsoarbetsgrupp 2 – Helsingfors universitet, campus Meilans, Vik och Gumtäkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Ansku Holstila

ansku.holstila@helsinki.fi

Minna Silvennoinen

minna.silvennoinen@helsinki.fi

Veterinärmedicinska fakulteten

Iina Leppänen

iina.m.leppanen@helsinki.fi

Maija Tiainen

maija.c.tiainen@helsinki.fi

Farmaceutiska fakulteten

Metti Sarmalinna

metti.sarmalinna@helsinki.fi

Nerdjusa Beciroski

 

Medicinska fakulteten

Eeva Leivo

eeva.leivo@helsinki.fi

Ville Liu

villeliu@hotmail.com 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Tiia Kuronen

tiia.kuronen@helsinki.fi

Jenni Jääskeläinen

jenni.e.jaaskelainen@helsinki.fi

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Anne Huhtasalo

anne.huhtasalo@helsinki.fi

Jessika Isomeri

jessika.isomeri@helsinki.fiUtöver hälsoarbetsgrupperna och på ett bredare plan arbetar en styrelsemedlem och en sakkunnig vid HUS centralkansli med studerandes hälsa. Styrelsemedlemmen med ansvar för hälsa, Mikko Kymäläinen, ansvarar särskilt för HUS politiska linjedragningar.  Den sakkunniga med ansvar för hälsa, Sofia Lindqvist, ansvarar för HUS representation i SHVS beslutsfattande organ och att via dessa förverkliga HUS linjedragningar. Du kan dessutom kontakta Lindqvist om du har upplevt sådana problem förknippade med SHVS tjänster, som inte kunnat lösas genom direktkontakt till SHVS.