Media och arkiv

Studenternas designhuvudstadsår kör igång!


19.03.2012

Studenternas designhuvudstadsårsprojekt World Student Capital 2012 öppnas 23.3 med en invigning på Korjaamo.

World Student Capital-årets invigning hålls 23.3 kl. 15 i Kulturfabriken Korjaamo. Temaåret öppnas av stadsdirektören i Helsingfors Jussi Pajunen. På programmet står en paneldebatt, ”Studenten som stadsbo” och en demonstration av en workshop med temat ”Från lager till bostad – att omforma byggnader för bostadsbruk”. Idétävlingen Nya former av studentboende öppnas av juryns ordförande, projektchef Mikko Toivonen (Helsinki Education and Research Area). På kvällen blir det klubb med stjärnor som Regina, Zebra and Snake och dj Erkko.

De cirka 90 000 högskolestuderandena i huvudstadsregionen utgör en betydande resurs för regionen. Målet med projektet World Student Capital är att göra huvudstadsregionen till världens bästa studentmetropol genom ett branschövergripande samarbete mellan studenter, städerna i regionen och sakkunniga. World Student Capitals teman anknyter till boende, cykeltrafik, levande campuskultur och samhälleligt företagande.

”Genom projektet omvandlas studenterna från att vara objekt för åtgärder till aktiva samarbetspartners i städerna. Många av de frågor som är viktiga för studenterna är också centrala med tanke på stadens framtid, som kollektivtrafik, cykel- och promenadstråk, förmånliga bostäder och alternativ som är skonsamma för miljön, konstaterar projektkoordinator Aura Kostiainen.

World Student Capital 2012 är ett gemensamt projekt för student- och studerandekårerna i högskolorna i metropolområdet, Helsingfors universitet och projektet Studentmetropol som drivs av kommunerna i huvudstadsregionen. World Student Capital är en del av Helsingfors universitets program för designhuvudstadsåret.
 
Mera information:
Projektkoordinator Aura Kostiainen
aura.kostiainen(at)hyy.fi
050 595 0329
http://worldstudentcapital.fi
www.facebook.com/worldstudentcapital