Media och arkiv

Studenterna sjunger! Insamling av minnen kring studenternas sångkultur 15.3–30.6.2016

30.05.2016

Studenter sjunger och har alltid sjungit, nästan var som helst: på samkväm, fester, demonstrationer, i bastun, på krogrundor, resor och i processioner. Sångerna är en viktig del av studentkulturen. De sjungs till vardags och till fest, en del sånger är kritiska och ställningstagande, andra används för att visa uppskattning. Sångtraditionen lever främst i föreningarna, men sången kan också vara en förenande länk för större grupper. Med sången visar man att man hör ihop och med sången förs traditioner vidare.

Studenterna skriver också ständigt nya sångtexter. Texterna speglar fenomen och människor i tiden, oavsett om syftet är politiskt eller stämningsskapande. Nya sånger har tillkommit, som ett resultat av tävlingar eller i stundens inspiration, de har skrivits av enskilda personer eller av kollektiv. En del texter blir liggande i skrivbordslådan, andra kan höras i helt nya sammanhang också flera decennier senare.

Hurdana studentsångsminnen har du? Berätta om dina minnen och erfarenheter av den studentikosa sångkulturen. Vi är intresserade av både nuvarande och före detta studerandes minnen, ur föreningars och enskilda studenters perspektiv. Dessutom vill vi bevara studenternas egna sångtexter och historier i anslutning till dem.

 

Nedanstående frågor kanske kan ge idéer och inspiration för skrivandet:

Hur anknyter/anknöt sångerna till din egen studietid?
Vilka sånger sjöngs och i vilka sammanhang?
Vilka sånger tyckte man om, vilka ogillades?
Vilken var din favoritsång? Varför?
Fanns det några speciella regler, sånglekar eller traditioner för sången?

Har du varit med om att skriva ny text till sånger?
Har du skrivit en ny text eller ny vers till en sång, antingen ensam eller med andra?
I vilket sammanhang skapades texten? Var sjöngs sången?
Vet du om sången levde kvar? Togs den med i en sångbok, spreds den till en vidare krets?

 

Vi önskar att du bifogar din text och information om den (melodi, eventuell koreografi eller annan information om hur den ska sjungas).
Insamlingen ordnas av Finska Litteratursällskapet SKS, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät.
Vi informerar om resultatet av insamlingen i november 2016. Bland alla som deltar lottar vi ut bokpriser.

 

Mera information:
SKS arkiv, keruu(a)finlit.fi, 0201 131 240
HYYHY ry, Sanna Supponen, sanna.supponen(a)helsinki.fi

 

Anvisningar

Skriv på ditt eget språk. Du kan skriva under eget namn eller under pseudonym. Berätta när du studerade och vad du studerade. Du kan skriva fritt och längden är inte begränsad. Ange i ditt svar att du och ev. intervjupersoner ger sitt samtycke till att materialet arkiveras i SKS arkiv under namn eller pseudonym. Om vi publicerar materialet görs det anonymt, utan identifierande personuppgifter.

Skicka in din text före 30.6.2016
följ länken och använd blanketten (den är på finska) www.finlit.fi/opiskelijalaulut, eller
skicka texten per post till Finska Litteratursällskapet, arkivet, PB 259, 00171 Helsingfors, märk kuvertet ”Studentsånger”, eller
skicka in texten som en e-postbilaga till keruu(a)finlit.fi, skriv ”Studentsånger” på ämnesraden.

Om du också vill skicka in sångböcker eller -häften ska du kontakta SKS arkiv på förhand, keruu(a)finlit.fi, 0201 131 240.