Media och arkiv

Studenterna behandlas ojämlikt vid ansökan om utkomststöd

31.05.2018

Våren 2018 skärpte och förenhetligade FPA sina riktlinjer för beviljandet av utkomststöd till studerande under sommarmånaderna. Redan tidigare har studenterna varit tvungna att bevisa att de sökt med inte fått något sommarjobb och att de inte under sommaren kan avlägga studier som är till nytta för examen. Innan man ansöker om utkomststöd måste man också använda alla eventuella besparingar. Tidigare har flera kommuner beviljat utkomststöd för sommarmånaderna till studenter som saknar andra inkomster, utan att kräva att de lyfter studiestöd. Sedermera har det grundläggande utkomststödet överförts till FPA, som nu beslutat att alla läsårets studielånerater måste lyftas innan personen kan beviljas utkomststöd.

FPA:s linje är baserad på synen att studiestödet är den primära stödformen för studenter. Statsborgen för studielån ingår i studiestödet. Studielånet är ändå det enda lån som betraktas som inkomst vid ansökan om utkomststöd. Andra banklån eller snabblån beaktas däremot inte. Enligt FPA betraktas inkomst som ska återbetalas inte som sådan inkomst som ska beaktas enligt lagen om utkomststöd. Det enda undantaget är studielånet.

Studentkåren vid Helsingfors universitet anser att linjen är orättvis eftersom ingen annan grupp människor förväntas finansiera sin grundläggande försörjning, dvs. sin mat och sin hyra, med lån. Det som gör linjen särskilt oskälig är att studielånet utrryckligen är avsett för att finansiera studierna. FPA ålägger alltså studenterna att finansiera sommartida arbetslöshetsperioder som inte beror på dem själva med lån som är avsedda för att främja studierna.

Nedskärningarna i utgifterna för den sociala tryggheten har under den senaste tiden motiverats med att statens skuldsättning måste stoppas och inga skulder får överföras på kommande generationer. Samtidigt tvingas unga människor som nätt och jämnt hunnit inleda vuxenlivet att finansiera sin mat under en arbetslöshetsperiod med lån som är avsedda för studier. Studenter som ansöker om utkomststöd befinner sig redan i en utsatt ställning utan arbete, inkomst och besparingar. Nu ska de också bli tvungna att ta lån.

Studielånet ska liksom andra lån inte räknas som inkomst vid ansökan om utkomststöd, särskilt inte utanför studietiden. HUS kräver att FPA agerar på ett skäligare sätt och behandlar studenterna på samma sätt som andra befolkningsgrupper.

Titta Hiltunen
Styrelsemedlem

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig