Media och arkiv

Stipendium för forskning som rör studentkåren

19.04.2013

Gamla studenthusets stödstiftelse (VYTS) grundades 1978 inför reparationen av det brandskadade Gamla studenthuset. Stiftelsen samarbetar med studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS) och HUS gruppen. VYTS lediganslår ett stipendium för forskning som rör Studentkåren vid Helsingfors universitet, dess verksamhet eller de fastigheter som ägs av studentkåren.

Stipendiet är främst avsett för studenter som är i pro gradu-skedet, men det kan också beviljas för forskning på kandidatnivå eller för arbeten som inte ansluter sig till universitetsexamen, om dess ämne är nära förknippat med konstföremålen i studentkårshusen och konserveringen eller exponeringen av dem eller med konstföremålens historia. Stipendiets storlek är maximalt 500 euro. Den som får stipendiet förbinder sig till att överräcka ett inbundet exemplar av det färdiga arbetet till stiftelsen och att komma och presentera arbetet för stiftelsens styrelse.

Skicka in en fritt formulerad ansökan, där den sökandes namn och kontaktuppgifter framgår. Forskningsplan och -tidtabell samt en utredning om den sökandes studier ska bifogas. Ansökningarna bör vara stiftelsens ombudsman på HUS centralkansli (adress Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 Helsingfors) eller kirjaamo(at)hyy.fi senast 15.5.2013. Mera information ger VYTS ombudsman Jere Tupala, tfn 044 344 6223, jere.tupala(at)helsinki.fi.