Media och arkiv

Skriva jämlighethälsningar till en riksdagledamot i HUS centralkansliet!

11.03.2014

Medborgarinitiativet för en jämlig äktenskaplag är nu i riksdagen. Initiativet fick nästan 167 000 namnteckningar, och om initiativet godkändes, skulle det vara ett viktig steg mot ett mera jämlikt Finland.

Skriv ett kort till en riksdagsledamot i HUS centralkansliet och berätta varför Finland behöver en jämlig äktenskaplag. HUS bjuder korter och postar kortet till riksdagen. Du kan skriva korter till måndag den 17 mars.