Media och arkiv

SHVS övergår till ett nytt avgiftssystem från och med 1.9.2012

19.06.2012

Från och med början av september är alla besök på mottagningen för allmän hälsa och mental hälsa, inklusive specialistläkar-, fysioterapi- och gruppbesök, avgiftsfria för studerandena. Också besöken hos munhygienisterna är avgiftsfria. Klienterna betalar endast för besöken på tandläkarmottagningarna men den första undersökningen hos tandläkare är fortfarande avgiftsfri.

Se de nya avgifterna för besök hos tandläkare.

Prislistan för avgiftsbelagda intyg (t.ex. läkarintyg för körkort) och utlåtanden förblir oförändrad.

Obs! Enligt nuvarande praxis debiteras bötesavgiften (25 euro) också i fortsättningen för icke avbokade besök även för avgiftsfria mottagningsbesök.