Media och arkiv

Samordnare for utvecklingsvecka sökes

02.05.2019

Vi söker en samordnare för att arrangera vår hållbar utvecklingsvecka med temat klimatförändring i oktober-november 2019.

FSF, HUS, Östra- Finlands universitets studentkår ISYY, Jyväskylä universitets studentkår JUS, Lapplands universitets studentkår LYY, Uleåborgs universitets studentkår OYY   och Åbo Universitets studentkår TYY har fått EU-finansiering genom  Frame.  Voice. Report! –projektet för att genomföra projekt med klimatförändringstema. Vill du vara med och göra något konkret för att dämpa klimatförändringen? Kom och jobba som lokalsamordnare så får du påverka andra studenter så att klimatgärningar börjar göras på allvar.

Som samordanre ansvarar du för att ordna utvecklingssamarbetsveckan på Studentkåren vid  Helsingfors universitet (evenemang, lokalbokningar, uppträdanden osv.) Du samlar ihop ett frivilliggäng med vilka du planerar programmet för utvecklingssamarbetsveckan. Därtill får du stöd av HUS utvecklingssamarbetsutskott. Programmet har preliminärt planerats redan under ansökningsskedet och fler idéer får du av andra lokalsamordnare. Samordnarna deltar på de gemensamma sammanträdena, där du får vägledning för att genomföra projektet. Du leder även frivilligas verksamhet och informerar aktivt om evenemangen exempelvis via studentkårens informationskanaler.

Utöver att genomföra veckorna är en väsentlig del i dina uppgifter att rapportera om förverkligandet av hållbar utvecklingsveckan (mediebevakning, evenemangsuppföljning, beskrivande rapport, ekonomirapport) enligt överenskommen tidtabell.  På de gemensamma träffarna för samordnarna får du anvisningar för rapportering och övriga uppgifter. Uppgiften är en utmärkt möjlighet att få arbetserfarenhet om evenemangsarrangemang och globalfostran.

Av den sökande förutsätter vi:
•    intresse för hållbar utveckling och klimatförändringen
•    goda projektledningsfärdigheter
•    deltagande på samordnarnas gemensamma sammanträden (1x2 dagar och 3x1 dag, mötena hålls i Helsingfors)

Vi uppskattar
•    erfarenhet av projektarbete
•    erfarenhet av kommunikation

Ett arvode om 940 € betalas för att arrangera veckan och för rapporteringen, efter att samordnaren lämnat in slutrapporten.
Ansökningar och meritförteckningar med rubriken ”Ansökan-samordnare för utvecklingssamarbetsveckan” kan skickas in på adressen kukka.louhimies(at)hyy.fi före måndag 6.5.2019 kl. 12:00.

Mer information:
Kukka Louhimies (styrelsens viceordförande, utvecklingssamarbete): kukka.louhimies(at)hyy.fi