Media och arkiv

Sökes: Studentrepresentanter i ledningsgrupperna för de nya magisterprogrammen

29.04.2016

Sökes: Studentrepresentanter i ledningsgrupperna för de nya magisterprogrammen

Beredningen av Stora hjulet har nu gått så långt att man ska börja planera innehållet i de nya utbildningsprogrammen. För planeringen ansvarar ledningsgrupper, som universitetet har bett studentkåren utse studentrepresentanter till. Till varje ledningsgrupp väljs en ordinarie studentrepresentant och en suppleant. Suppleanten har närvarorätt i ledningsgruppen. Den tidigare ansökningen gällde ledningsgrupperna för kandidatprogrammen. Nu söks studentrepresentanter i ledningsgrupperna för magisterprogrammen.

Ledningsgrupperna för magisterprogrammen följer trepartsprincipen och består av representanter för studenterna, undervisningspersonalen och mellangruppen. Ledningsgrupperna inleder sitt arbete senast i början av mars och arbetet pågår intensivt fram till hösten 2016.

Magisterprogrammet för växtbiologi (suppleant)
Russian Studies (suppleant)
Magisterprogrammet för politik och kommunikation / Politics and Communication (suppleant)
European and Nordic Studies (ordinarie & suppleant)

Fritt formulerade ansökningar riktas till Studentkårens styrelse och skickas till adressen kirjaamo(at)hyy.fi, där de ska vara framme senast måndag 13.6.2016 före klockan 12.00. Ansökningen ska vara maximalt 2000 tecken utan mellanslag och av den ska det tydligt framgå tidigare erfarenhet som är relevant med tanke på uppdraget, motivation och tillgänglighet, nuvarande huvudämne, vilken ledningsgrupp man söker till och om man står till förfogande som ordinarie, suppleant eller både-och.

Studentkåren ser det som meriterande om man har tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant i olika arbetsgrupper för utvecklande av undervisningen, samt om man har kontakt till någon fakultets- eller ämnesförening. Studentkåren ser gärna sökande av olika kön. Mera information ger sakkunnig Anne Rautanen, anne.rautanen(at)hyy.fi, tfn +358 505438458.