Media och arkiv

Sökes: medlemmar och suppleanter till universitetets rättsskyddsnämnd

05.05.2015

Enligt universitetets instruktion för examina och rättsskydd har universitetet en rättsskyddsnämnd som behandlar rättelseyrkanden som gäller bedömningen av studieprestationer. Nämnden tillsätts av rektor.

Rättsskyddsnämnden tar också initiativ till att förbättra rättssäkerheten för studenterna och ger utlåtanden i frågor som rör studenternas rättssäkerhet. Mera information om rättsskyddsnämnden finns i instruktionen om examina och rättsskydd, 65-68 §.

Till rättsskyddsnämnden söks två ordinarie medlemmar och två personliga suppleanter för mandatperioden 1.8.2015–31.7.2017.

Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och ska lämnas in senast måndag 25.5. före kl. 12.00 i www.halloped.fi-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av olika kön.

Mera information om uppdraget ger sakkunnigen för universitetsförvaltning och högskolepolitik Janne Lardot, tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.