Media och arkiv

Sök uppdraget som studentrepresentant i någon av universitetets direktioner!

24.01.2018


Vill du påverka universitetets lokalrelaterade beslut, it-tjänsterna eller universitetsbibliotekens verksamhet? Är du intresserad av att utveckla undervisningen vid Språkcentrum eller Öppna uni? Nu kan du söka uppdragen som studentrepresentant i direktionerna för universitetets enheter och påverka tjänster som gäller hela universitetet!

HUS söker studentrepresentanter till direktionerna för flera enheter som betjänar hela universitetet:

Direktionen för Språkcentrum
Sökes: 2 ordinarie och 2 ersättare

Direktionen för Öppna universitetet
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för Helsingfors universitets bibliotek
Sökes: 2 ordinarie och 2 ersättare

Direktionen för Nationalbiblioteket
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för Centret för informationsteknologi
Sökes: 1 ordinarie och (ingen ersättare)

Lokalkommittén
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Just nu finns det också andra lediga poster:

Direktionen för Alexandersinstitutet
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för Naturhistoriska centralmuseet
Sökes: 1 ordinarie och 1 ersättare

Direktionen för forskarkollegiet
Sökes: 1 ordinarie medlem och en ersättare (Obs: Medlemmen måste vara forskarstuderande!)

Styrgruppen för utvecklingen av den tvåspråkiga undervisningen i Vik
Sökes: 1 ordinarie medlem

Styrgruppen för utvecklingen av den tvåspråkiga undervisningen på Centrumcampus
Sökes: 1 ordinarie medlem


Mer information och ansökningsanvisningar finns på adressen www.halloped.fi. Ansökningstiden går ut måndagen den 5.2.2018 kl. 14.00. Mer information om ansökningen och uppdraget som studentrepresentant ger Jenna Sorjonen, sakkunnig för utbildningspolitik, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.