Media och arkiv

Sök till Farmaceutiska fondens förvaltningsämnd

31.10.2012

Till Helsingfors universitets fonder hör ca 180 namngivna fonder som uppstått genom donationer. En del av dessa har samlats i åtta fonder för olika vetenskapsområden. I och med att farmaceutiska fakultetens medelsanskaffning aktiverats har det blivit aktuellt att grunda en separat farmaceutisk fond som inte ingår i den medicinska fonden. Till farmaceutiska fonden flyttas två namngivna fonder för farmaci som tidigare hört till medicinska fonden. Med separata beslut grundas dessutom två nya namngivna fonder inom farmaceutiska fonden.

Farmaceutiska fakulteten har föreslagit medlemmar till förvaltningsnämnden för farmaceutiska fonden. Nämnden kompletteras med en studentrepresentant som Studentkåren vid Helsingfors universitet föreslår. Till förvaltningsnämnden söks nu en studentrepresentant för mandatperioden 11/2012–8/2014. HUS styrelse föreslår studentrepresentanten för rektor.

Motiverade ansökningar riktas till styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet och de bör vara studentkårens centralkansli tillhanda före onsdag 7.11.2012 kl. 12.00 (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 Helsingfors eller per e-post till halloped-haku(at)hyy.fi). Studentkåren hoppas få sökande av olika kön. Mera information om fonderna: www.helsinki.fi/fonder. Mera information om uppdragen ger HUS sakkunniga i högskolepolitik och universitetsförvaltning Janne Lardot, tfn 050-543 8460, janne.lardot(at)hyy.fi.