Media och arkiv

Resultatet i förvaltningsvalet 3–4.11.2015 måste ogiltigförklaras – nyval hålls 15–16.12.2015

04.11.2015

Valresultatet i förvaltningsvalet måste ogiltigförklaras, på grund av att alla röstberättigade inte har kunnat rösta i valet. I registret över röstberättigade saknades studerande som har stått i arbetsförhållande till Helsingfors universitet vid tiden för valet. Studentkåren ordnar ett nytt val 15–16.12.2015 för teologiska fakultetens studentrepresentanter i fakultetsrådet och universitetskollegiet, humanistiska fakultetens studentrepresentanter i fakultetsrådet, universitetskollegiet och institutionsrådet vid institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning och statsvetenskapliga fakultetens studentrepresentanter i fakultetsrådet.


Studentkåren vid Helsingfors universitets centralvalnämnd konstaterade på sitt möte 4.11.2015 att valresultatet i förvaltningsvalet 3–4.11.2015 måste ogiltigförklaras, så att demokratin i valet och studerandes rättsskydd kan försäkras. Centralvalnämnden konstaterade att alla röstberättigade studerande inte hade fått rätt att rösta i valet. Felet beror på att studentkåren fått en felaktig röstlängd.


– I studentkårens vägnar beklagar jag det allvarliga fel i röstlängden och dess konsekvenser. Valet har verkligen varit synligt vid alla campus, och kandidaterna har kampanjerat flitigt. Jag hoppas att teologiska, humanistiska och statsvetenskapliga fakultetens kandidaters jobb inte går till spillo, och att valdeltagandet inte sjunker i nyvalet, säger studentkårens och centralvalnämndens ordförande Anu Aarnio.


De valresultat som ogiltigförklaras gäller följande val vid Helsingfors universitet: valet av humanistiska fakultetens studentrepresentanter i fakultetsrådet och universitetskollegiet, teologiska fakultetens studentrepresentanter i fakultetsrådet och universitetskollegiet, statsvetenskapliga fakultetens studentrepresentanter i fakultetsrådet samt studentrepresentanterna i institutionsrådet vid institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning. I alla dessa enheter hålls ett nytt val 15–16.12.2015.

Kandidatuppställningen för de nya valen börjar 16.11 och avslutas 25.11. Instruktionerna publiceras inom kort på HUS webbplats: http://hyy.fi/forvaltningsval.
Centralvalnämnden konstaterade på sitt möte 4.11 att felet i röstlängden inte har påverkat valet av studentrepresentanter vid de förvaltningsenheter vid Helsingfors universitet där man inte behövde anordna något val på grund av att antalet kandidater var lika många eller färre än antalet studentrepresentantsmandat. Centralvalnämnden har bekräftat valet av kandidaterna på sitt möte 27.10.2015. Nytt val ordnas alltså bara i de sex enheter, där antalet kandidater var större än antalet studentrepresentantposter.

Därför är valresultatet ogiltigt


Studentkårens centralvalnämnd kunde inte försäkra sig i sitt möte 4.11 om att alla röstberättigade faktiskt hade kunnat rösta.


I röstlängden för valet, där alla röstberättigade studerande vid Helsingfors universitet listas, saknades studerande som står i arbetsförhållande till universitetet. Det innebär att alla röstberättigade inte nödvändigtvis har kunnat utnyttja sin röst i valet.


Valet av studentrepresentanter i förvaltningen är bundet till Helsingfors universitets valinstruktion. Den anger huruvida de röstberättigade definieras som studerande eller som medlemmar av personalen. Medlemmar av universitetets personal får inte rösta i valet av studentrepresentanter. Enligt universitetets valreglemente räknas studerande höra till personalen om de har ett varaktigt arbetsförhållande eller har anställts för minst sex månader för att handla minst hälften av ett heltidsarbetsförhållande.


För förvaltningsvalet får studentkåren en röstlängd över valbara och röstberättigade studerande ur Helsingfors universitets studentregister, i enlighet med det som stadgas i valkungörelsen. I den röstlängd som studentkåren fick saknades dock enligt centralvalnämnden sådana studerande som var anställda vid universitetet. Listan över röstberättigade är alltså inte sammanställd i enlighet med det som bestäms i universitetets valreglemente, utan alla slags arbetsförhållanden har lett till att man har förlorat rätten att rösta i förvaltningsvalet.


Centralvalnämnden uppskattar att totalt högst ungefär 400 studerandes valbarhet och rösträtt har varit oklara. Under valet kontaktades studentkåren av enstaka studerande som inte hade kunnat rösta med det elektroniska röstningssystemet. När studentkåren utredde problemets ursprung, blev det klart att röstlängden som studentkåren fått var bristfällig. Centralvalnämnden informerades genast om saken.

Nytt val hålls 15–16.12.2015


Nytt val hålls enligt centralvalnämndens beslut 15–16.12.2015 och genomförs som ett elektroniskt val.
Alla röstberättigade får ett nytt meddelande om tidpunkten för valet och röstningsdirektiv per e-post till den adress som man uppgav vid läsårsanmälningen till universitetet.
Kandidatuppställningen för de nya valen börjar 16.11 och avslutas 25.11. Instruktionerna publiceras inom kort på HUS webbplats: http://hyy.fi/forvaltningsval. En ny kungörelse om val av studentrepresentanter publiceras 11.11.2015.

Mera information:
Jannica Aalto, generalsekreterare för Studentkåren vid Helsingfors universitet
tfn 040 0816 426
jannica.aalto@hyy.fi

Anu Aarnio, ordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet, ordförande för centralvalnämnden
tfn 050 303 7627
anu.aarnio@gmail.com