Media och arkiv

Projektmedlen för utvecklingssamarbete till Kambodja och Tanzania

03.06.2014

I år stöder HUS två utbildningsprojekt, ett i Kambodja och ett i Tanzania. Mottagarna är Cambodian Volunteers for Society (CVS) i Kambodja och Mtukwao Community Media i Tanzania.

CVS organiserar utbildningar i ITK-kunskaper och engelska för medellösa unga. Projektets mål är att stöda unga och att förbättra deras möjligheter att få arbete. Kurserna ordnas i den nyöppnade ungdomscentralen i Kouk Khleang och sammanlagd 40 unga kommer att delta.

Mtukwao Community Media producerar i sitt projekt utbildningsvideon till Naliendes grundskola i sydöstra Tanzania. Syftet med utbildningsvideorna är att förbättra kvaliteten på utbildningen och att stöda elevernas inlärning i skolan. Med hjälp av videorna vill man också utveckla lärarnas yrkeskunnighet. En färdig video nyttjar skolans 435 elever och 18 lärare.

HUS använder varje år 0,7 procent av verksamhetsekonomins budget till utvecklingssamarbete. En del av medlen används för att täcka HUS egen andel av ett projekt i Indonesien och resten delas ut som projektmedel. Vid ansökningen 2014 delades projektstöd ut till engångsprojekt som pågår högst ett år och som har utbildningsanknytning. HUS fick in 17 ansökningar som behandlades på projektmedelsgruppens möten under april månad. Det slutliga beslutet om utdelande av bidragen gjordes i början av maj.

Mera information om projektstöden och mottagarna ger projektmedelssamordnare Iris Lawson på adressen hyy.projectfunds(at)gmail.com