Media och arkiv

Priset Magister Bonus – En god lärare 2013 gick till Hanna Kuusi

28.11.2013

Priset Magister Bonus, En god lärare, 2013 går till lektorn i samhällshistoria och docenten i ekonomisk historia och socialhistoria Hanna Kuusi. Priset motiveras med att hon är genuint intresserad inte bara av sitt eget ämne, utan också av att undervisa. Som lärare använder sig Kuusi av många olika pedagogiska metoder och hon betonar djupinlärning som utgår från studenternas behov. I sin undervisning beaktar hon både de beröringspunkter hennes eget vetenskapsområde har med samhället i stort och studenternas varierande karriärplaner. De studenter som har föreslagit Kuusi beskriver henne som uppmuntrande, varm och diskuterande. Enligt studenterna försöker Kuusi lära känna sina studenter också utanför föreläsningssalen och hon deltar bland annat i ämnesföreningens evenemang. Hon utvecklar också aktivt sina kurser utifrån den feedback som studenterna ger.