Media och arkiv

President Niinistö, Föreningen för mental hälsa i Finland och Irja Askola premieras av Studentkåren vid Helsingfors universitet

26.11.2018

HUS delar årligen ut utmärkelser till personer, som på ett betydelsefullt sätt har verkat i samhället eller som förtjänstfullt arbetat för studentkåren. De premierade offentliggjordes på HUS 150-årsfest lördagen den 24 november 2018.

Studentkårspresidiets förtjänsttecken i brett purpurfärgat band ges i år till Republikens president Sauli Niinistö och kansler Thomas WIlhelmsson.

Motiveringen för Niinistös utmärkelse: ”Denna statsman agerar naturligt såväl vid världspolitikens mötesbord som på torgkaffeträffar och bokmässor. I en tid av politiska bubblor och polarisering har han lyckats ena en stor del av befolkningen med sin chosefria, stundvis till och med okonventionella, approach.”

”Studentkåren högaktar särskilt det arbete som president Niinistö, med sin popularitet och sin prestige, gjort för att främja arbetet kring att motverka mobbning och de ungas marginalisering”, säger studentkårens ordförande Suvi Pulkkinen.

”Kansler Wilhelmsson har stått studentkåren nära redan i flera decennier. Tack vare hans intressanta historier har studentkåren hört om både nutid på universitetet och om studentrörelsens historia. En sal har även uppkallats efter honom på Nya studenthuset”, motiverar Pulkkinen.

Standar till Föreningen för mental hälsa i Finland och Lääketieteenkandidaattiseura

Studentkårens standar ges efter omdöme till ett samfund, som stött studentkåren i dess ambitioner. Studentkårens standar ges till Föreningen för mental hälsa i Finland samt Lääketieteenkandidaattiseura, den 85-åriga föreningen för medicinstudenter.

”Föreningen för mental hälsa har aktivt deltagit i samhällsdiskussionen om psykisk ohälsa och marginalisering. Med sin verksamhet har föreningen förtjänstfullt strävat efter att avstigmatisera psykisk ohälsa. Donationer som HUS tar emot på sin årsfest i år går till föreningen”, säger Pulkkinen.

Flera får HUS förtjänsttecken

Studentkårens förtjänsttecken i brett blått band för betydande och förtjänstfullt arbete för universitetssamfundets bästa ges till biskop emerita Irja Askola, politices licentiat Maria Kaisa Aula och Jukka Kola, tidigare rektor vid Helsingfors universitet.

”Askola personifierar studentkårens värderingar: bildning, jämlikhet, mänsklighet, mod och ansvar. Hon har krossat glastak och hållit fanan för jämställdhet och rättvisa högt. Hon är en stark samhällsdebattör, vars dygd är att respektera olika åsikter och främja dialog. Dessa teman var kraftigt närvarande i hennes arbete som Helsingfors biskop”, motiverar Pulkkinen.

Förtjänsttecknet i smalt blått band för betydande och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma ges till pedagogie studerande Anna-Maija Riekkinen, filosofie studerande Silva Loikkanen, teologie kandidat Minna Mäkitalo, pedagogie magister Susanna Jokimies, filosofie magister Emi Maeda, kandidat i naturvetenskaper Elina Tyynelä, medicine studerande Jonne Juntura, politices kandidat Ella Keski-Panula, teologie magister Matias Koponen, filosofie magister Hanna Piitulainen och filosofie magister Elli Saari. Dessutom utdelas förtjänsttecknet i smalt blått band för arbete under 20 år i HUS Gruppen till UniCafe-anställda Anne Hanhimäki, operativa chefen Paula Korhonen samt chefsbokförare Sirpa-Liisa Inkinen.

Utmärkelsen Magister Bonus 2018 ges till universitetslärare Jari Lipsanen vid medicinska fakulteten. Priset Best International Teacher går till universitetslektor Henry Maina vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Det nyinstiftade priset En bra handledare går till universitetslektor Tauno Saarela vid statsvetenskapliga fakulteten.

Tilläggsinformation:
Lauri Linna, styrelseordförande för HUS
lauri.linna@hyy.fi
050 543 9610