Media och arkiv

Politiska valringen Maailmanpyörä gick om ämnesföreningarnas HYAL i HUS delegationsval

08.11.2018

Meddelande, 7.11.2018

Studentkåren vid Helsingfors universitet har avslutat sitt delegationsval. Valdeltagandet var 33,26 procent. Valdeltagandet i det föregående valet 2016 var 31,61 procent. Röstningen som för andra gången genomfördes elektroniskt ägde rum 31.10–2.11 och 5–7.11. 

Maailmanpyörä som består av De Gröna vid HUS och Obunden vänster blev valsegrare

Valsegrare blev Maailmanpyörä, som består av De Gröna vid HUS och Obunden vänster. Valringen har nu sammanlagt 20 platser i delegationen, varav De Gröna vid HUS har 11 och Obunden vänster 9. De gröna ökade med två platser och Obunden vänster med en plats.

Flest nya platser i delegationen fick förutom Maailmanpyörä de svenskskspråkiga nationernas och ämnesföreningarnas Svenska Nationer och Ämnesföreningar, som ökade från tre till sex delegationsmedlemmar.

Näst flest delegationsplatser efter Maailmanpyörä fick ämnesföreningarnas HYAL, som förblev den största obundna gruppen med sina 16 platser. HELP som består av ämnesföreningarna för veterinärmedicin, farmaci, odontologi, medicin och juridik behöll sina nio platser. Nationernas valring har efter valet fyra platser.

Ämnesföreningsmedlemmarnas valring HYAL har under hela 2010-talet varit den största valringen i delegationsvalet medan Maailmanpyörä intagit andraplatsen. 

En del av de allmänpolitiska grupperna blev utan platser

De politiska grupperna i delegationen är förutom De gröna vid HUS och Obunden vänster fortsättningsvis Edistykselliset, som består av Samlingspartiets studerande, med fyra platser och Keskeiset, som har en plats för Centerns studerande. 

Socialdemokratiska studeranden vid HUS föll ut ur delegationen efter att ha förlorat sina två platser.

De övriga politiska grupperna, dvs. Perussuomalainen vaaliliitto, Liberaalinen vaaliliitto och Piraatit blev utan platser. Dessa grupper har inte heller några platser i den sittande delegationen. 

Också den nya politiska valringen Vapauden puolesta som bestod av de Blåa och Kristdemokraterna blev utan platser. 

Röstmagneterna i valet 

Röstmagneter i valet var Sebastian Österman från De Gröna vid HUS med 143 röster och Jessika Isomeri från listan HYAL Gumtäkt med 100 röster. Österman valdes till HUS delegation år 2016. Isomeri valdes nu in som ny medlem.

Kandidatantalet stabilt

Antalet kandidater i valet var 591. I det föregående valet år 2016 var antalet kandidater 597.

Kandidater ställdes upp av 11 valringar, varav vissa sannolikt kommer att arbeta som flera separata grupperingar i delegationen. De grupper som deltar i HUS delegationsval har olika ursprung: en del är obundna ämnesförenings- eller nationsbaserade grupper och en del allmänpolitiska grupper. 

Delegationen med sina 60 medlemmar är studentkårens högsta beslutande organ. HUS medlemmar, cirka 26 000 studerande vid Helsingfors universitet, är röstberättigade. Delegationen utövar den högsta beslutanderätten inom HUS och beslutar bland annat om studentkårens budget som omfattar flera miljoner euro och om riktlinjerna i fråga om föreningarna inom studentkåren, universitetet, samhället och affärsverksamheten i HUS Gruppen, en koncern som ägs av HUS. Dessutom väljer delegationen HUS styrelse och presidium och studentmedlemmarna i styrelsen för Helsingfors universitet.

Valresultatet och resultaten i tidigare val finns på adressen http://vaalitulos.hyy.fi

 

Resultat

Maailmanpyörä 20 (+3)
HYAL 16 (-2)
Delegationsgruppen HELP 9 (0)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar - SNÄf 6 (+3)
Edistykselliset 5 (-1)
Osakuntalainen vaalirengas 4 (-1)
Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY ry 0 (-2)
Perussuomalainen vaaliliitto 0 (0)
Vapauden puolesta - Siniset ja KD 0 (0)
Piraatit 0 (0)
Liberaalinen vaaliliitto 0 (0)

Mer information

Generalsekreterare Aaro Riitakorpi
040 0816 426
aaro.riitakorpi@hyy.fi

Studentkårens ordförande Suvi Pulkkinen
050 404 1810

Valsamordnare Silva Loikkanen
vaalit@hyy.fi
046 921 7850