Media och arkiv

Politiska grupper klarade sig bra i HUS delegationsval, obundna HYAL fortfarande störst

03.11.2016

Styrkeförhållandena i delegationen vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) förändrades i det första elektroniska delegationsvalet i HUS historia. Valet hölls 26–28.10 och 31.10–2.11 och valdeltagandet var 31,61 procent, det vill säga 0,06 procentenheter lägre än i föregående delegationsval 2014. Valdeltagandet har hållits på ungefär samma nivå under 2000-talet.

De politiska grupperingarna stormade fram

Valets segrare blev valringen Maailmanpyörä + Tsemppi, som består av De Gröna vid HUS, Obunden vänster och de utländska studenterna. Valringen fick sammanlagt 17 mandat. I valringen ökade Obunden vänster mest, de gick från fem till åtta mandat. De Gröna vid HUS är dock fortsättningsvis den största politiska gruppen, i och med att deras mandat ökade från åtta till nio. De Gröna och Obunden vänster samarbetar mycket i delegationen, så det sammanlagda antalet mandat spelar en stor roll.
Gruppen Edistykselliset, som består av centerns och samlingspartiets studerandeförbund, blev också en valsegrare. De ökade sina mandat från tre till sex. Av de politiska grupperingarna lyckades socialdemokraternas OSY hålla sina två mandat.

Motgångar för de obundna grupperna

Den största gruppen i delegationen är fortfarande ämnesföreningarnas grupp HYAL med sina 18 mandat, vilket dock är två mandat färre än under föregående period. Valringen för de finskspråkiga nationerna, Osakuntalainen rengas, led den största valförlusten, deras mandatantal sjönk från åtta till fem.
HELP, sammanslutningen för dem som studerar odontologi, veterinärmedicin, medicin och juridik, lyckades hålla sin nio mandat. Den svenskspråkiga gruppen SNÄf lyckades också hålla sina tre mandat.

En grupp föll ut, ingen ny grupp kom in

De utländska studenternas grupp Tsemppi föll helt ut ur delegationen. Gruppen kom in i delegationen föregående period, men förlorade nu alltså båda sina mandat.
Tre grupper som inte hade några mandat i föregående delegation ställde upp i detta val. De grupperna var Piraatit, Liberaalinen vaaliliitto och sannfinländarnas Perussuomalainen vaaliliitto. Ingen av dessa grupper lyckades komma in i delegationen.

Röstmagneterna finns i de politiska grupperna

Valets röstmagneter kommer från de politiska grupperna. Mest röster lockade Tarik Ahsanullah från Edistykselliset som fick 155 röster och Amanda Pasanen från De Gröna vid HUS som fick 139 röster. De var de enda kandidaterna som fick mer än 100 röster. Ahsanullah var ordinarie medlem i den föregående delegationen, medan Pasanen är ny.

Valresultat:

HYAL: 18 (-2)
Maailmanpyörä 17 (+4)
Tsemppi 0 (-2)
HELP 9 (-)
Osakuntalainen rengas 5 (-3)
Edistykselliset 6 (+3)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar 3 (-)
OSY 2 (-)

Valresultatet och resultat från tidigare val finns på adressen vaalitulos.hyy.fi.