Media och arkiv

Påverka HUS verksamhet och njut av gott sällskap i utskotten för år 2012!

18.01.2012

Är det något med föreningsservicen som inte funkar? Å vems vägnar borde HUS knacka på riksdagshusets dörr?

Under år 2011 har det inom HUS funnits tio självständigt verkande utskott för olika områden. Utskotten är öppna för alla medlemmar och de är ett bra sätt att påverka i studentkåren eller ordna verksamhet för hela medlemskåren. I utskotten träffar du dessutom HUS-människor från alla fakulteter som är intresserade av samma saker som du!

Det är önskvärt att man anmäler sig till utskotten med en elektronisk anmälningsblankett före 20.1.2012. Men du kan också gå med i utskottsverksamheten när som helst under året.

Mera information om utskotten år 2011 och när de håller sina första möten hittar du på Utskott-sidan.

Information om utskottens konstituerande möten kommer på utskottens egna sidor i början av året!