Media och arkiv

Nu har studerande på sjukdagpenning rätt att studera på deltid

10.02.2015

Från och med början av detta år kan studerande som får sjukdagpenning studera på deltid under konvalescenstiden. Hittills har studerande på sjukdagpenning inte haft rätt att studera ens då när det skulle stöda deras tillfrisknande. HUS har i flera år samarbetat med andra studentkårer för att bli av med det här onödiga hindret för framskridandet i studierna.

 

FPA har också gett ungefärliga maximiantal studiepoäng man får prestera som deltidsstuderande. De är inte exakta gränser, utan skall mera ses som ett rättesnöre att följa ifall man är orolig för definitionen av vad deltidsstudier kan tänkas innebära: 24 studiepoäng på ett läsår, 12 studiepoäng på en termin eller 3 studiepoäng på en månad.

 

Om dina studier inte framskrider på grund av en långvarig sjukdom skall du inte vara rädd för att ansöka om sjukdagpenning i stället! Även små framsteg i studierna är bättre än risken att falla helt utanför.  Kom ihåg att be om ett läkarintyg om sjukdomen hindrar eller försvårar dina studier. Du kan behöva intyget senare för studiestödet i samband med uppföljandet av studieframgång.

 

Mera information:
http://www.kela.fi/web/sv/om-en-studerande-blir-sjuk