Media och arkiv

Nöjd eller missnöjd? Delta i kandidatenkäten!

27.05.2013

Alla som har fått sin kandidatexamen 2012 kommer att få ett mejl till sin e-postadress på universitetet, där de ombeds att delta i den undersökning som följer med meddelandet. Studentkåren hoppas att alla som får enkäten också tar sig tid att besvara den. Om du blev kandidat i fjol är du med. Du har tid på dig denna vecka, till 31.5, att besvara enkäten.

Vid sidan av kursfeedbacken är denna kandidatundersökning din enda möjlighet att berätta för universitetet hur det har lyckats med sin undervisningsuppgift. Samma undersökning genomförs också på alla andra universitet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) kommer fr.o.m. 2015 att basera 50 miljoner av basfinansieringen till universiteten på hur nöjda studenterna är. Och det mäts med denna undersökning.

För en av delarna i enkäten får man också direkt respons, d.v.s. man kan jämföra hur ens egna svar förhåller sig till dem som andra studerande har gett tidigare. Undervisnings- och kulturministeriets Yopala-projekt (= yliopistojen opiskelijapalaute) ansvarar för enkäten som genomförs av CHE Consult GmbH, ett tyskt företag som är specialiserat på högskoleutbildning.