Media och arkiv

Nästä delegationsval hålls 6.-7.-11!

30.03.2012

Nästa delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls 6.-7.11.2012. Förhandsröstningen hålls den 31 oktober och den 1 november.

I HUS delegationsval utses studentkårens högsta beslutande organ, delegationen med 60 medlemmar. Alla HUS medlemmar, eller närmare 30 000 studerande vid Helsingfors universitet är valberättigade, d.v.s. har rösträtt och rätt att kandidera i valet.

Mer information på valsidan.