Media och arkiv

Miran Hamidulla HUS kandidat till OLL:s styrelse 2016

21.10.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS har nominerat pol.stud. Miran Hamidulla som sin kandidat till styrelsen för Studerandenas idrottsförbund (OLL) för 2016.

Hamidulla, 33, har i år ansvarat för föreningar och miljöfrågor i HUS styrelse. Han studerar femte året på statsvetenskapliga fakulteten, huvudämnet är politisk historia.

I HUS styrelse har Hamidulla effektiverat informationen till studentkårens föreningar och har fått dem att delta ännu aktivare i HUS evenemang och annan verksamhet. Under detta år har han också ansvarat för beredningen av två av de policydokument som styr studentkårens verksamhet.

– I OLL:s styrelse vill jag kunna skapa mångsidiga motionsmöjligheter för dagens studerande, som gör allt mera sittande arbete, både nu och när de blivit utexaminerade, säger Hamidulla.
Förbundet borde enligt Hamidulla profilera sig uttryckligen som studenternas intressebevakare på riksplanet i frågor som rör motion och som en aktör som främjar och stöder lokala motionsprojekt.

– OLL är en intressebevakningsorganisation, och dess kärnkompetens måste också synas bland den mångfasetterade medlemskåren.

HUS styrelseordförande 2015 Mari Lehtoruusu berömmer i synnerhet Hamidullas kommunikativa kompetens.

– Det är svårt att hitta någon som är bättre på att kommunicera och sammanfatta än Miran. Han vet hur man förklarar torra saker på ett underhållande och fängslande sätt. I HUS har Miran haft hand om 250 föreningar och han kan säkert också få grepp om OLL:s breda föreningsfält, säger Lehtoruusu.

– Det har varit en glädje att följa Mirans arbete: han är eftertänksam, sakorienterad och ger konstruktiv kritik om utvecklingen av verksamheten. Miran behärskar också de sociala medierna väl och han utnyttjar dem på ett naturligt sätt som en del av hela organisationens kommunikation, tillägger HUS generalsekreterare Jannica Aalto.

Studerandenas idrottsförbund (OLL), grundat 1924, är en riksomfattande organisation som arbetar med intressebevakning och service i frågor som rör finländsk studerande- och högskoleidrott. OLL representerar alla högskolestudenter i Finland. Förbundet väljer styrelse för 2016 på sitt förbundsmöte på hotell Siikaranta i Noux i Esbo 12–13.11.2015.

Ytterligare information:
Miran Hamidulla
tfn. 050 543 9615
miran.hamidulla(at)hyy.fi