Media och arkiv

Medlemsbulletinen 21/2012

28.11.2012

M E D L E M S B U L L E T I N E N

1 Studenternas fackeltåg 6.12.2012
2 HUS kandidat Marina Lampinen blev valt till FSF:s styrelseordförande
3 Priset Magister Bonus - En god lärare 2012 gick till Kirsti Lonka
4 HUS belönade föreningar
5 HUS uppdaterade sin likabehandlingsplan

Mera om HUS evenemanger.

 

1 Studenternas fackeltåg 6.12.2012

Studentkårerna i huvudstadsregionen (HUS, AUS, SAY och SHS) arrangerar studenternas traditionella fackeltåg på självständighetsdagen, torsdagen den 6.12. Fackeltåget ställs upp och facklor delas ut på området mellan Väinämöinenplanen och ingången till Sandudds begravningsplats fr.o.m. klockan 16. Klä dig varmt och sätt på studentmössan!

Fackeltåget startar kl. 16.45 och rör sig genom centrum via Presidentens slott till Senatstorget, där det hålls en medborgarfest som börjar lite före kl. 18. På programmet står bl.a. körsång och tal av representanter för staden och studentkårerna. Programmet slutar ca klockan 18.15.

Föreningarna inom HUS bör meddela om de deltar med sin fana i kransnedläggningen vid Hjältekorset (uppställning kl. 15.30) och i fackeltåget. Anmäl er senast tisdagen 4.12 per e-post till adressen ville.sinnemaki@hyy.fi. Mera information ger sakkunnig-producent Ville Sinnemäki, tel. 050 537 2831.

Mera information och anvisningar: http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/sv.

 
2 HUS kandidat Marina Lampinen blev valt till FSF:s styrelseordförande

HUS kandidat Marina Lampinen blev valt till FSF:s styrelseordförande. Förutom ordförande valde förbundsmötet även sex styrelsemedlemmar: Niina Jurva (Tamy), Joel Kuuva (LTKY), Jukka Koivisto (TYY), Noora Laak (AUS), Aino-Kaisa Manninen (OYY) och Turkka Sinisalo (VYY).
FSF:s förbundsmöte arrangerades fre-lö 23-24 november i Tammerfors. Förbundsmötet fattar beslut om verksamhetsplan för år 2013 samt väljer FSF:s styrelse för 2013.

 
3 Priset Magister Bonus - En god lärare 2012 gick till Kirsti Lonka

Professor Kirsti Lonka från beteendevetenskapliga fakultetetet fick priset Magister Bonus i En god lärare 2012.

HUS pris En bra lärare - Magister bonus delas varje höst ut till en lärare som i sitt jobb har visat sig vara såväl kunnig som intresserad av undervisning och av dem hen undervisar.

 
4 HUS belönade föreningar

På HUS ordförandeseminarium i måndags delade HUS ut priser till föreningar som utmärkt sig speciellt under året. Priser delades ut för bästa föreningstidning, bästa evenemangskoncept och bästa overallmärke. Dessutom delade man ut ett tvåspråkighetspris och ett pris till den bästa internationella föreningen.

Bästa föreningstidning: Tutkain, hedersomnämnande: Skidi

Bästa evenemangskoncept: Matlus fakultetsbastu, hedersomnämnande: Humanisticums konstkluster

Bästa overallmärke: Foni

Tvåspråkighetspris: Saga rf

Bästa internationella förening: AIESEC HY

Mer information: http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/hus-bel%C3%B6nade-f%C3%B...

 
5 HUS uppdaterade sin likabehandlingsplan

HUS har uppdaterat sin likabehandlingsplan. Avsikten med likabehandlingsplanen är att den ska erbjuda verktyg för att främja likabehandling och delaktighet och för att motarbeta diskriminering i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), på Helsingfors universitet samt i föreningarna och studentgemenskapen överlag. Likabehandlingen genomsyrar all verksamhet i studentkåren. Läs mer på HUS webbsida.