Media och arkiv

Matteo Stocchetti är Bästa Internationella Lärare 2015

26.11.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet har delat ut priset årets bästa internationella lärare till Matteo Stocchetti, docent i medievetenskap och kommunikation vid Statsvetenskapliga fakultetet. Priset delas årligen ut av studentkåren och alla studenter vid universitets kan nominera sin egen kandidat för det.

I motiveringen till priset får Stocchetti beröm för sin passion för undervisning och sin disciplin. Han är mycket villig och förbunden att utveckla sina undervisningsfärdigheter. Stocchetti skapar en trygg, vänlig och öppen atmosfär i undervisningssituationerna. Han utmanar också de studerande att ifrågasätta lärarens uppfattningar.

Mera information:
Susanna Jokimies, styrelsemedlem vid HUS
tfn 050 543 9611
susanna.jokimies@hyy.fi