Media och arkiv

Matias Takala ny sakkunnig vid HUS

24.04.2019

HUS styrelse har valt Matias Takala till sakkunnig med ansvar för hälsa och stadspåverkan.

Tidigare arbetade Takala på kommunikationsbyrån Kreab i Helsingfors. Han inledde sitt arbete på HUS i början av april. Som sakkunnig ansvarar Takala för ärenden gällande hälsa och staden, såsom studenternas hälsovård, kollektivtrafik och stadspåverkan.

 ”Jag har haft en fartfylld start här på HUS, genast från de första veckorna har jag fått arbeta med HUS välbefinnandeenkät och HRT:s biljettreform. HUS är känt för sitt professionella intressebevakningsarbete och sina humana värden, och det här vill jag vara med och befrämja”, säger Takala.

25-åriga Takala är magister i statsvetenskaper från Helsingors universitet.

Företrädaren för Takala, äldre sakkunnig Sofia Lindqvist, började arbeta som planerare på Nyyti ry 15.4.