Media och arkiv

Ledningsgrupperna för kandidat- och magisterprogrammen får 266 nya studentrepresentanter!

27.11.2018

Studentkåren har nu valt studentrepresentanter till ledningsgrupperna för universitetets 93 utbildningsprogram för tvåårsperioden 1.1.2019-31.12.2020. I varje utbildningsprograms ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Under hösten totalt 314 kandidat- och magisterstuderande sökte till ledningsgrupperna. En del av ledningsgrupper fick mer än fyra ansökningar och alla intresserade kandidater kunde inte väljas. De studentrepresentanterna som HUS har föreslagit har publicerats på HUS webbplats. Å andra sidan blev det lediga platser kvar i 55 ledningsgrupper och HUS ska ordna en ny ansökningsrunda till dessa platser i januari.

Fakulteternas urvalskommittéer behandlade ansökningarna under oktober och gjorde upp sina förslag för HUS styrelse. HUS styrelse fattade sitt beslut på sitt möte 22.11.2018, och dekanus vid respektive fakultet fastställer studentmedlemmarna i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen.

Varje kandidat- och magisterprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som består av ledaren för programmet, sex övriga personalmedlemmar och två ordinarie studentmedlemmar med personliga ersättare.

En särskilt viktig del av uppdraget är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bl.a. frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

Mer information ger:
Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202