Media och arkiv

Läsårsdekal och kalender för läsåret 2012-2013 delas ut i augusti

03.07.2012

HUS Servicebyrå är stängd 21.6-29.7 och 7.8. Läsårsdekal och kalender för läsåret 2012-2013 delas ut fr.o.m. 1.8.

Läsårsdekal och kalender
Läsårsdekal och kalender för läsåret 2012-2013 delas ut fr.o.m. 1.8 i HUS servicebyrå och studentservicen i Huvudbygnaden (Fabiansgatan 33) och Gumtäckt (Jyränkövägen 2). I augusti finns det också tillfälliga utdelningsplatser för läsårsdelkaler och kalender i Huvudbygnaden och Viikki.

Utdelningspunkten på centrumkampus, Fabiansgatan 33, 1:a vån under perioden 13.8.-7.9.
må 8.30-16.30
ti - to - fre 8.30-16.00
ons 8.30-17.00
Här kan du också uppdatera HRTs resekort

Utdelningspunkten i Vik mellan 20.8.-7.9. på adressen Biocentrum 1, Viksbågen 9 må-fre 10.00-15.00 Under sommaren kan också studentservicen på Fabiansgatan 33 hjälpa I olika ärenden.
Öppettider: mån 10.00-15.30, tis 10.00-15.00, ons 10.00-15.30, tors och fre 10.00-15.00.
tfn (09) 191 22244
Studentservicen har stängt under perioden 9.7.-22.7. Du kan kontakta studentservicen per e-post (studentinfo@helsinki.fi) under de veckor studentservicen är stängd. Du kan vänta dig ett svar inom tre arbetsdagar.

OBS! Majoriteten av HUS sakkunniga är på semester under sommaren. I brådskande ärenden kan du kontakta HUS t.f. generalsekreterare, tfn 0400 816 426.

Läsårsanmälan och Studentkårsavgiften för läsåret 2012-2013
Läsåret vid Helsingfors universitet börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Alla examensstuderande måste anmäla sig antingen som närvarande eller frånvarande för varje läsår. För att anmäla dig som närvarande vid universitetet måste du betala medlemsavgiften till Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS).

Mer information: Universitet (svenska ärenden) och på HUS sida.

Om du tappar bort studentkortet under sommaren, kan du (t.ex. i Unicafe) bevisa att du är HUS-medlem och studerande med ett närvarointyg som du får från universitetets Studentservice. För att få studentrabatt på VR och Matkahuolto måste du ha antingen ett Lyyra-kort eller VR:s och Matkahuoltos gemensamma studentkort (för att ansöka om detta behöver du en blankett från studentservicen).